Ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών και αναδείχθηκε Ανάδοχος στο πλαίσιο συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ανόρυξη ερευνητικών υδρογεωτρήσεων στις Κοινότητες Κορυφών και Λιμνιών Δ.Ε. Φιλίππων».

►Σκοπός των συγκεκριμένων ερευνητικών γεωτρήσεων είναι ο έλεγχος δύο διαφορετικών περιοχών για την εύρεση νερού κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας.
►Σε περίπτωση επιτυχουσών γεωτρήσεων, με την αξιοποίησή τους:

 

α) θα αντιμετωπισθούν φαινόμενα λειψυδρίας ιδιαίτερα στην Κοινότητα Κορυφών, και
β) θα επιτευχθεί η ομαλή υδροδότηση, εξαιτίας των λειτουργικών αστοχιών που εμφανίζονται στα δυο αντλιοστάσια και στο μεγάλο μήκους εξωτερικό δίκτυο σε μία ιδιαιτέρως δυσπρόσιτη περιοχή, καθώς και η μείωση του ιδιαιτέρως αυξημένου λειτουργικού κόστους, ως επακόλουθο της ανύψωσης του νερού σε μεγάλο υψόμετρο, στην Κοινότητα Λιμνιών.