Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες και οι συναντήσεις της αποστολής τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Δράμας στη Σμύρνη της Τουρκίας το διάστημα 23-25 Απριλίου 2015. Βασικός στόχος της αποστολής ήταν η προώθηση του τουριστικού προϊόντος τόσο του Δήμου Δράμας όσο και της ευρύτερης περιοχής μέσα από συναντήσεις με σημαντικούς εμπορικούς και δημόσιους φορείς της τουρκικής πόλης αλλά και ειδικούς σε θέματα τουρισμού. Η αποστολή του Δήμου Δράμας αποτελούνταν από τον Δήμαρχο Δράμας κ Χριστόδουλο Μαμσάκο και τους κκ Ανδρέα Χαραλαμπίδη Δημοτικό Σύμβουλο και Βασίλειο Κρασόπουλο μέλος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Δράμας. Επίσης, την αποστολή συνόδευσαν μέλη της Αναδόχου εταιρείας WIN Ε.Π.Ε. που έχει αναλάβει την υλοποίηση του συνολικού έργου της προώθησης και προβολής της «ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ».

Η αποστολή του Δήμου Δράμας είχε ως πρωταρχικό στόχο την ενίσχυση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής της Δράμας μέσα από στοχευμένες δράσεις με εξωστρεφή προσανατολισμό για την προώθηση, προβολή και επικοινωνία των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής.

Η πρώτη συνάντηση της αποστολής περιλάμβανε επίσκεψη στο Ελληνικό Προξενείο της Σμύρνης, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Πρόξενο κο. Θεόδωρο Τσακίρη. Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσε η παρουσίαση της περιοχής της Δράμας με ιδιαίτερη έμφαση στα βασικά τουριστικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις επιλογές που προσφέρει στους επισκέπτες της. Επίσης, αναλύθηκαν θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης visa για Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται τη χώρα μας, κυρίως για τουριστικούς λόγους, ενώ έγινε εκτεταμένη συζήτηση για τις λύσεις που μπορούν δοθούν αναφορικά με τη συντόμευση του χρόνου έκδοσης visa.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Δημαρχείο του Konak, του κεντρικού Δήμου της μητροπολιτικής περιοχής της Σμύρνης, στον οποίο υπάγεται διοικητικά το ιστορικό κέντρο της πόλης. Στο πλαίσιο της συνάντησης ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος παρουσίασε στην Δήμαρχο του Konak κα Sema Pekdaş την περιοχή της Δράμας δίνοντας έμφαση στα τουριστικά της χαρακτηριστικά. Η συνάντηση αυτή αποτέλεσε την ευκαιρία για την περαιτέρω ενδυνάμωση των σχέσεων των δύο πόλεων Δράμας και Σμύρνης και εκφράστηκαν αμοιβαίες προθέσεις για συνέχιση των προσπαθειών με σκοπό την ολοκλήρωση των ενεργειών αδελφοποίησης των δύο πόλεων που είχαν ξεκινήσει στο παρελθόν. Άλλωστε τις δύο πόλεις συνδέουν ισχυρές ιστορικές μνήμες καθώς αποτελούν μέρη όπου μετεγκαταστάθηκαν μεγάλες πληθυσμιακές μάζες εκατέρωθεν των δύο χωρών Ελλάδας και Τουρκίας κατά την περίοδο της ανταλλαγής των πληθυσμών μετά το 1920. Επίσης, μεταξύ των δύο δημάρχων πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και διοίκησης δήμων και γενικότερα λειτουργίας και αποτελεσματικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο από πλευράς θεματολογίας όσο και συμμετεχόντων αποτέλεσε η συνάντηση της αποστολής στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Σμύρνης, όπου την αποστολή υποδέχθηκε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Ekrem Demirtaş, με πολύ μακρά θητεία στο τιμόνι του Επιμελητηρίου. Μεταξύ των παρευρισκομένων στη συνάντηση ήταν επιχειρηματίες της περιοχής, τουριστικοί πράκτορες αλλά και δημοσιογράφοι οι οποίο κάλυψαν σε ζωντανό χρόνο την συνάντηση εργασίας. Αρχικά η ατζέντα περιλάμβανε την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της Δράμας μέσα από οπτικοακουστικό υλικό, τις επιλογές που προσφέρει η περιοχή στο κάθε επισκέπτη, ενώ αναλύθηκαν ζητήματα εμπορικών συνεργασιών μεταξύ των δύο περιοχών. Από την πλευρά του Επιμελητηρίου εκφράστηκε η άποψη ότι αυτή η αρχική προσπάθεια γνωριμίας πρέπει να έχει συνέχεια και για το λόγο αυτό θα πρέπει σύντομα να οργανωθεί μια αποστολή από επιχειρηματίες και τουριστικούς πράκτορες της Σμύρνης στη Δράμα, προκειμένου να γνωρίσουν καλύτερα την περιοχή, να έρθουν σε επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο της Δράμας, αποβλέποντας στη σύσφιξη των εμπορικών σχέσεων αλλά και της αύξησης της επισκεψιμότητας μεταξύ των δύο περιοχών. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την δέσμευση από την πλευρά της αποστολής του Δήμου Δράμας ότι στο πολύ άμεσο μέλλον αυτή η πρόταση θα υλοποιηθεί, με την αποστολή επίσημης πρόσκλησης.

 

Από το Γραφείο Τύπου

Παρακάτω σας επισυνάπτουμε μερικά link από δημοσιεύσεις που έγιναν με αφορμή την Τουριστική Προβολή του Δήμου μας στην Τουρκία