Τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας και επί της οδού Ομονοίας λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου για την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020 και για το χρονικό διάστημα από τις 7:00 πμ έως τις 7:00 μμ.

 

Συγκεκριμένα θα ισχύουν τα παρακάτω:

 

Α. Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης κάθε οχήματος στις παρακάτω οδούς και τμήματα

οδών:

 

- Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης όλων των οχημάτων και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 μμ της Τρίτης 17.11.2020 μέχρι τις 7:00 μμ της Τετάρτης 18.11.2020 εκατέρωθεν

της οδού Ομονοίας, στο τμήμα της από την οδό Κουντουριώτου έως την οδό Δοϊράνης .

 

- Απαγόρευση στάσης-στάθμευσης όλων των οχημάτων και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 μμ της Τρίτης 17.11.2020 μέχρι τις 7:00 μμ της Τετάρτης 18.11.2020 εκατέρωθεν της οδού Αμ. Ερυθρού Σταυρού στο τμήμα μεταξύ των οδών Ελ. Δημοκρατίας και Γαλ. Δημοκρατίας και επί της Γαλ. Δημοκρατίας από το ύψος της οδού Ολυμπιάδος με Αμ. Ερυθρού Σταυρού και με Ομονοίας.

 

Β. Διακοπή κυκλοφορίας κάθε οχήματος στις παρακάτω οδούς και τμήματα οδών:

 

- Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην οδό Ομονοίας και για το χρονικό διάστημα από τις 07:00 πμ μέχρι τις 7:00 μμ της Τετάρτης 18.11.2020 από το ύψος της οδού Κουντουριώτου έως την οδό Δοϊράνης.

 

- Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων επί της οδού Γαλλικής Δημοκρατίας και για το χρονικό διάστημα από τις 07:00 πμ μέχρι τις 7:00 μμ της Τετάρτης 18.11.2020 στο τμήμα μεταξύ των οδών Αμερικ. Ερυθρού Σταυρού και Ομονοίας.

 

Τέλος επισημαίνεται ότι για όλο το χρονικό διάστημα των ανωτέρω προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η ανάδοχος εταιρεία θα μεριμνήσει για την τοποθέτηση της απαραίτητης εργοταξιακής σήμανσης και θα διαθέτει σημαιοφόρους για την εκτροπή της κυκλοφορίας σε γειτονικές οδούς.