Ο περιορισμός μετακίνησης των πολιτών φέρνει αλλαγές στα δρομολόγια των λεωφορείων.

 

Τα δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ:

 

*Τα δρομολόγια του υπεραστικού ΚΤΕΛ τροποποιούνται τακτικά. Τηλέφωνο: 2510 222294

 

 

Τα δρομολόγια του αστικού ΚΤΕΛ: