Με αφορμή τα έκτακτα μέτρα κατά της διάδοσης του κορωνοϊού το Λιμεναρχείο Καβάλας προχωρά σε μία σειρά από μέτρα και αλλαγές.  

 

Αναλυτικά:

 

1. Ανακοινώνεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας ότι σύμφωνα με την αριθμ.: Δ1α/ΓΠ.οικ.69863/02-11-2020 Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (ΦΕΚ 4829 Β΄) και το με αριθ.πρωτ.:2132.1/73870/2020/04-11-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Β΄, αναστέλλονται στις Περιφερειακές Ενότητες που κατατάσσονται στο Επίπεδο 1 (Αυξημένου Κινδύνου-Κόκκινο), όπου συμπεριλαμβάνεται και η Καβάλα, οι εξετάσεις για απόκτηση:

 

 Άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους

 

 Άδειας χειριστή πηδαλιούχου

 

 Άδειας ναυαγοσώστη

 

 Βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για το επάγγελμα του δύτη

 

2. Επίσης, σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ.: 2131.4/73953/2020/04-11-2020 έγγραφο Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.Λ.Α. Α΄, στο πλαίσιο εξακολούθησης λήψης μέτρων, λόγω τρεχουσών υγειονομικών συνθηκών από την 01-11-2020 μέχρι και την 31-12-2020 δεν απαιτείται η ανανέωση του ασφαλιστηρίου της περίπτωσης γ) της πργ 5 του άρθρου 23 του Γ.Κ.Λ. αριθ.20 (ΦΕΚ 444 Β΄/1999) , όπως ισχύει.

 

Η παράταση της πργ 1 αφορά αποκλειστικά σε επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής , οι οποίες δεν δραστηριοποιούνται το εν λόγω χρονικό διάστημα, κατόπιν υποβολής, στη Λιμενική Αρχή, υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄79), περί μη δραστηριοποίησης το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

 

 3. Τέλος, στον επίσημο ιστότοπο του ΥΝΑΝΠ (www.ynanp.gr) υπάρχει ειδική ενότητα για τον ιό COVID-19, η οποία ενημερώνεται καθημερινά για την εξέλιξη του φαινομένου, σε σχέση πάντα με τη ναυτιλία, τα λιμάνια και τις θαλάσσιες μεταφορές.