Στον ορισμό αντιδημάρχων μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 προχώρησε ο δήμαρχος Παγγαίου, Φίλιππος Αναστασιάδης σύμφωνα με τα όσα ορίζει η σχετική νομοθεσία.

 

Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται η θητεία

 

του Χρήστου Μποσμπότη στη θέση του αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

του Ανδρέα Καλλινικίδη στη θέση του αντιδημάρχου Καθαριότητας και Περιβάλλοντος και κατά τόπο της Δ.Ε. Ελευθερούπολης,

 

του Χρήστου Πριονίδη στη θέση του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ελευθερών,

 

του Χρήστου Παρασκευά στη θέση του αντιδημάρχου της Δ.Ε. Ορφανού

 

και της Ελένης Μπενή στη θέση της αντιδημάρχου Τουρισμού

 

Αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Παγγαίου ορίζεται ο Βασίλης Δημητρακούδης,

 

αντιδήμαρχος της Δ.Ε. Πιερέων ορίζεται ο Αθανάσιος Κατσίνης

 

αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα ορίζεται ο Κωνσταντίνος Τσάκαλος.

 

Η νέα θητεία των αντιδημάρχων ξεκινά από την 1η Οκτωβρίου 2020.