Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 71/2020 (ΦΕΚ 166 Α΄) παρατείνεται η ισχύς των αδειών ναυαγοσώστη με ημερομηνία λήξης από την 31-08-2020 και έπειτα, μέχρι και την 31-12-2020.