Κατόπιν ενημέρωσης που είχε από τους ιθύνοντες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους επαγγελματίες αλιείς της Π.Ε. Καβάλας πως από αύριο Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020, ενεργοποιείται η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

 

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια της ανακοίνωσης της απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη και του Υφυπουργού κ. Κώστα Σκρέκα με την οποία προβλέπεται σημαντική ενίσχυση των Ελλήνων αλιέων με ποσά τα οποία φτάνουν ακόμη και τα 24.000 ευρώ μηνιαίως (Δράση Δ του Μέτρου 3.1.9.). Με τη συγκεκριμένη Δράση χορηγείται οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση της δραστηριότητας των αλιευτικών σκαφών που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020 και για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος.

 

Υπενθυμίζεται πως η απόφαση αυτή έρχεται σε ικανοποίηση του αιτήματος του Βουλευτή, όπως είχε εκφραστεί στον Υπουργό στις επιμέρους συναντήσεις που είχαν τους μήνες μετά την άρση των μέτρων περιορισμού για την πρόληψη διασποράς της πανδημίας. Ο Γιάννης Πασχαλίδης είχε επισκεφθεί την Ιχθυόσκαλα Καβάλας, είχε συζητήσει με τους επαγγελματίες αλιείς για τις επιπτώσεις που είχε η επιδημική κρίση στις δραστηριότητες τους και είχε δεσμευθεί να προσπαθήσει για την αποκατάσταση τους.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια ευρώ τα οποία θα προέλθουν από δημόσια δαπάνη με συγχρηματοδότηση 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και δικαιούχοι ορίζονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα /εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.

 

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr για την 1η Πρόσκληση έχει οριστεί η Παρασκευή 25.09.2020 και ώρα 12.00 και καταληκτική ημερομηνία η Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2020.

 

Τέλος, όσον αφορά το ύψος της ενίσχυσης, αυτό θα υπολογιστεί ανάλογα με το είδος του σκάφους όπως παρακάτω:

 

Μηχανότρατες: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 189,33 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 10.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 24.000 ευρώ

 

Γρι-γρι: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 343,58 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 8.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 24.000 ευρώ

 

Σκάφη που αλιεύουν μεγάλα πελαγικά είδη: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 450,5 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 4.000 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 15.000 ευρώ

 

Σκάφη Παράκτιας Αλιείας: Η μηνιαία αποζημίωση ορίζεται ώς 267,75 (€/GT), με ελάχιστη μηνιαία τα 900 ευρώ και μέγιστη μηνιαία τα 4.500 ευρώ

 

Επίσης, η διάρκεια της προσωρινής παύσης υπολογίζεται ως το άθροισμα των ημερών που το σκάφος δεν άσκησε αλιευτική δραστηριότητα, στο οποίο δεν προσμετρούνται τα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ισχύουν απαγορεύσεις διενέργειας της αλιείας.

 

Ο Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Ο Υπουργός αποδεικνύει έμπρακτα το ενδιαφέρον του για κάθε παραγωγική ομάδα του πρωτογενούς τομεά. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία και προσπαθούμε με τέτοιες αποφάσεις πνα κρατήσουμε όρθια την επαγγελματική αλιεία, λαμβάνοντας υπόψη πως η Ιχθυόσκαλα Καβάλας αποτελεί τη μεγαλύτερη σε εκφορτώσεις στη χώρα μας. Οι επαγγελματίες αλιείς γνωρίζουν πως στεκόμαστε δίπλα τους και συνεχίζουμε τις προσπάθειες μας…»