Διακοπή ρεύματος από τον ΔΕΔΔΗΕ την Πέμπτη 24/09/2020 και Παρασκευή 25/09/2020 στο Δήμο Νέστου. Σκοπός διακοπής: Κατασκευές.

 

Πιο συγκεκριμένα

 

Πέμπτη 24/09/2020

8:00:00 πμ - 2:00:00 μμ: Όλο το χωριό Πηγές Νέστου, αρδευτικά δυτικά Πηγών, Χρυσοχωρίου και Χρυσούπολης, περιοχή συσκευαστηρίου σπαραγγιών Χρυσοχωρίου έως Δυτικά εργοστάσιου Κοθάλη.

11:00:00 πμ - 2:30:00 μμ: Όλο το χωρίο Χρυσοχώρι Νέστου

 

Παρασκευή 25/09/2020

8:00:00 πμ - 10:00:00 πμ: Όλο το χωριό Πετροπηγή Νέστου

8:00:00 πμ - 12:00:00 μμ: Τμήμα του χωριού Βόρεια στο Αγίασμα