Την αδιαπραγμάτευτη και πάγια θέση τους πως η διαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων είναι ένα ζήτημα που πρέπει να χειρίζονται αποκλειστικά οι δήμοι, χωρίς κηδεμονίες, διατυπώνουν για μία ακόμη φορά ο δήμαρχοι, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις που εγείρουν οι περιφέρειες για συνδιαχείριση.

 

Οι αιρετοί εκπρόσωποι της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης, παρά τις ιδιομορφίες που εμφανίζει το τοπίο στις κατά τόπους περιοχές της χώρας, πλην της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διαμηνύουν προς πάσα κατεύθυνση ότι η διαχείριση των απορριμμάτων είναι και θα παραμείνει αρμοδιότητα των δήμων, τονίζοντας με λίγα λόγια πως «δεν χωράνε δύο αφεντικά στο θέμα των σκουπιδιών». Δείτε περισσότερα εδώ