Έλεγχοι της Δημοτικής Αστυνομίας Καβάλας προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19

Η Δημοτική Αστυνομία Καβάλας, τη Δευτέρα 3 Αυγούστου 2020, πραγματοποίησε ελέγχους σε 92 εμπορικά καταστήματα, σε μια τράπεζα, σε μια δημόσια υπηρεσία και σε τρία αστικά λεωφορεία, προκειμένου να διαπιστώσει αν τηρούνται οι οδηγίες για τη σωστή χρήση της προστατευτικής μάσκας και για τον προβλεπόμενο μέγιστο αριθμό μεταφερόμενων επιβατών ανά όχημα.
Στους παραπάνω ελέγχους δεν διαπιστώθηκε καμία παράβαση.