Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μεγάλη επισκεψιμότητα στις 2 προσβάσιμες παραλίες Περιγιαλίου και Καλαμίτσας στην ΠΕ Καβάλας με τους αυτόνομους μηχανισμούς πρόσβασης στην θάλασσα. 
Οι 2 παραλίες έχουν γίνει πλέον σημείο αναφοράς και συνάντησης των ατόμων με κινητική αναπηρία και όχι μόνο, της ευρύτερης περιοχής Καβάλας, Δράμας και Βαλκανικών χωρών που γειτνιάζουν στην περιοχή μας. 

 

Οι εν λόγω παραλίες που ο Δήμος Καβάλας θα πρέπει να δώσει προσοχή και βαρύτητα προκειμένου να τις ενισχύσει και να τις αναβαθμίσει έτσι ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες του μεγάλου αριθμού επισκεπτών. 
Είναι λοιπόν δεδομένο ότι χρειάζονται επιπλέον ειδικοί διάδρομοι και ομπρέλες για να επιτευχθεί ο μέγιστος βαθμός προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία στις συγκεκριμένες παραλίες.

 

Εκφράζουμε την ικανοποίηση μας προς τον Δήμο Καβάλας καθώς επίσης και τον υπεύθυνο Ακτών του Δήμου Καβάλας κο Μαντέχο Ηλία για την άριστη συνεργασία και την άμεση ανταπόκριση του στα αιτήματα του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑμεΑ ν.Καβάλας.

Σμαράγδος Κρεμύδας