Το έντονο πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή πλησίον του Εργοστασίου Λιπασμάτων στην Καβάλα καταγγέλλουν με ερώτηση τους 14 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που κατατέθηκε με πρωτοβουλία της βουλευτή Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Τάνιας Ελευθεριάδου.

 

Τραγική πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, σε τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης πάνω από την Καβάλα, με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές πλησίον του εργοστασίου των Λιπασμάτων, στο Χαλκερό και τη Νέα Καρβάλη.

Λόγω της έντονης αέριας ρύπανσης που εκπέμπεται από το εργοστάσιο Λιπασμάτων, κυρίως τις βραδινές ώρες και τις αργίες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αναπνέουν με δυσκολία, ενώ πολλές φορές η ορατότητα δεν ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Τα φαινόμενα είναι τόσο έντονα στις περιοχές αυτές σε σημείο να δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς και η διαβίωσή τους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι έχουν προβεί ανά τακτά διαστήματα σε διαμαρτυρίες αλλά και καταγγελίες προς το Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δυστυχώς η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει έως και σήμερα να είναι αποπνικτική και οι κάτοικοι ανησυχούν πως ο κίνδυνος να υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία τους είναι υπαρκτός.

 

Επειδή, το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα οξύ και δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στην δημόσια υγεία των πολιτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το Εργοστάσιο Λιπασμάτων

 

Επειδή, η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως οικονομική ελευθερία, πρέπει να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη προσβάλλει την υγεία των κατοίκων και των ίδιων των εργαζομένων των επιχειρήσεων και οφείλει να κινείται σε καθαρό και υγιές περιβάλλον

 

Επειδή, οποιαδήποτε εταιρεία οφείλει βάσει της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να περιορίσει/αντιμετωπίσει/μετριάσει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον

 

Επειδή, στο χώρο του εργοστασίου λειτουργούν κατά διαστήματα πλήθος παρένθετων εταιρειών της ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ και συγκεκριμένα: PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία

 

Επειδή, η λειτουργία του εργοστασίου υπόκειται στην τήρηση διατάξεων της Ευρωπαϊκής οδηγίας SEVESO III για αποφυγή μεγάλων Βιομηχανικών Ατυχημάτων

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ρωτούν τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας:

-Είναι σε ισχύ η άδεια λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE και αν όχι πότε έπαψε να ισχύει;

-Οι παρένθετες εταιρίες PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ έχουν εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της νέας οδηγίας SEVESO III και αν ναι, έχουν αυτές εγκριθεί;

-Βάσει ποιας ΑΕΠΟ λειτουργεί η νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»; Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από πλευράς Περιφέρειας για το εάν ακολουθούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι;

-Γίνονται μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον εντοπισμό των πηγών δυσοσμίας καθώς και άλλων επικίνδυνων; Βρίσκεται σε λειτουργία σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ν αφορά στη συγκεκριμένη μονάδα; Εάν ναι ποιος είναι υπεύθυνος παρακολούθησης των μετρήσεων;

-Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εάν ναι ποια είναι τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου;

-Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλευράς Περιφέρειας και ποια τα αποτελέσματα αυτών;

-Πώς είναι δυνατόν διαφορετικής φύσεως εταιρείες να χρησιμοποιούν την ίδια ΑΕΠΟ η οποία, όταν είχε συνταχθεί, αντιμετώπιζε όλο το εργοστάσιο ως μία οντότητα κι όχι κατατμημένο όπως συμβαίνει σήμερα;

-Η τροποποίηση που επήλθε επί της αρχικής ΑΕΠΟ για την αδειοδότηση της τελευταίας παρένθετης εταιρείας (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) αντιμετωπίζει και πάλι το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο ή όχι; Γίνεται προσαρμογή της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ στην τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία SEVESO III; Έγινε επιτόπιος έλεγχος στο εργοστάσιο επί της τροποποιήσεως της ΑΕΠΟ και αν ναι, υπάρχουν παρατηρήσεις και ποιες;

-Σε περίπτωση ατυχήματος, πέραν των επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται αλλά και στο περιβάλλον, πώς θα γίνει ο καταμερισμός των ευθυνών όπως αυτές περιγράφονται στην ΑΕΠΟ, από τη στιγμή που η ΑΕΠΟ έχει συνταχθεί όταν στο εργοστάσιο υπήρχε ΜΙΑ εταιρεία που έφερε το σύνολο των ευθυνών ενός ενδεχομένου ατυχήματος; Ποια εταιρεία από όσες δραστηριοποιούνται αυτή την στιγμή στο εργοστάσιο θα έχει την περιβαλλοντική ευθύνη;

 

 

Επιπλέον οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:

-Εκθέσεις Αυτοψίας και ‘Εκθέσεις Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

-Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

-Έγγραφο ή έγγραφα που αφορούν τον προγραμματισμό ή την εντολή διενέργειας επιθεώρησης από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ στην περιοχή

 

Αναλυτικά η ερώτηση

 

Θέμα: «Έντονο το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή πλησίον του Εργοστασίου Λιπασμάτων στην Καβάλα»

Τραγική πραγματικότητα αποτελεί το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια, σε τακτά χρονικά διαστήματα παρατηρείται το φαινόμενο της έντονης ατμοσφαιρικής ρύπανσης πάνω από την Καβάλα, με μεγαλύτερη ένταση στις περιοχές πλησίον του εργοστασίου των Λιπασμάτων, στο Χαλκερό και τη Νέα Καρβάλη.

Λόγω της έντονης αέριας ρύπανσης που εκπέμπεται από το εργοστάσιο Λιπασμάτων, κυρίως τις βραδινές ώρες και τις αργίες, οι κάτοικοι των γύρω περιοχών αναπνέουν με δυσκολία, ενώ πολλές φορές η ορατότητα δεν ξεπερνάει το 1,5 μέτρο. Τα φαινόμενα είναι τόσο έντονα στις περιοχές αυτές σε σημείο να δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των κατοίκων, καθώς και η διαβίωσή τους υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό οι κάτοικοι έχουν προβεί ανά τακτά διαστήματα σε διαμαρτυρίες αλλά και καταγγελίες προς το Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Δυστυχώς η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει έως και σήμερα να είναι αποπνικτική και οι κάτοικοι ανησυχούν πως ο κίνδυνος να υποστούν ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία τους είναι υπαρκτός.

Η νέα εταιρεία, που έχει αυτή τη στιγμή την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ, ιδρύθηκε στις 30/1/2020. Για την αδειοδότηση αυτής, όπως και των υπόλοιπων παρένθετων εταιρειών που προέκυψαν από την κατάτμηση της μητρικής εταιρείας ΕΛΦΕ ABEE (PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ), αναφέρεται ως προσκομισθείσα απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ), η αρχική ΑΕΠΟ της μητρικής εταιρείας ΕΛΦΕ ABEE (ΑΔΑ:4ΑΘΙ0-9 16/5/2011) που έληγε στις 16/5/2018. Για την τελευταία εταιρεία (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) έχει γίνει τροποποίηση της αρχικής ΑΕΠΟ και ισχύει έως τις 16/5/2021.

Η συγκεκριμένη ΑΕΠΟ συντάχθηκε το 2011 κι αναφερόταν στην τότε ισχύουσα νομοθεσία περί ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO), όμως, παρόλα αυτά συνέχιζε μέχρι και πρότινος (δεν ξέρουμε τι αναφέρεται στην τροποποίηση αυτής, που χρησιμοποιήθηκε για την αδειοδότηση της ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) να χρησιμοποιείται από τις εταιρείες που εμφανίζονταν ή/και είχαν στην κατοχή τους την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου, ενώ οι ευρωπαϊκές οδηγίες περί ατυχημάτων μεγάλης έκτασης εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει. Συγκεκριμένα η Οδηγία 96/82/ΕΚ (Seveso II) όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2003/105/ΕΚ, ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 12044/613/19.3.2007 (ΦΕΚ 376/Β΄/2007) και καταργήθηκε την 1η Ιουνίου 2015 οπότε και θα ισχύει η οδηγία 2012/18/ΕΕ (Seveso III).

Επειδή, το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ιδιαίτερα οξύ και δημιουργεί σημαντική επιβάρυνση στην δημόσια υγεία των πολιτών που κατοικούν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή που βρίσκεται το Εργοστάσιο Λιπασμάτων.

Επειδή, η επιχειρηματική δραστηριότητα, ως οικονομική ελευθερία, πρέπει να ασκείται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μη προσβάλλει την υγεία των κατοίκων και των ίδιων των εργαζομένων των επιχειρήσεων και οφείλει να κινείται σε καθαρό και υγιές περιβάλλον.

Επειδή, οποιαδήποτε εταιρεία οφείλει βάσει της περιβαλλοντικής της αδειοδότησης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες προκειμένου να περιορίσει/αντιμετωπίσει/μετριάσει οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Επειδή, στο χώρο του εργοστασίου λειτουργούν κατά διαστήματα πλήθος παρένθετων εταιρειών της ΕΛΦΕ ΑΒΕΕ και συγκεκριμένα: PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ χωρίς να έχει γίνει γνωστό εάν τηρείται η περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επειδή, η λειτουργία του εργοστασίου υπόκειται στην τήρηση διατάξεων της Ευρωπαϊκής οδηγίας SEVESO III για αποφυγή μεγάλων Βιομηχανικών Ατυχημάτων.

Α. Ερωτάται ο κος Υπουργός:

1. Είναι σε ισχύ η άδεια λειτουργίας της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ELFE ABEE και αν όχι πότε έπαψε να ισχύει;

2. Οι παρένθετες εταιρίες PFIC LTD, ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ Α.Β.Ε.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ Α.Ε., ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ LTD ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ έχουν εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της νέας οδηγίας SEVESO III και αν ναι, έχουν αυτές εγκριθεί;

3. Βάσει ποιας ΑΕΠΟ λειτουργεί η νεοϊδρυθείσα εταιρεία «ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ»; Έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι από πλευράς Περιφέρειας για το εάν ακολουθούνται οι Περιβαλλοντικοί Όροι;

4. Γίνονται μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης για τον εντοπισμό των πηγών δυσοσμίας καθώς και άλλων επικίνδυνων; Βρίσκεται σε λειτουργία σταθμός μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης που ν αφορά στη συγκεκριμένη μονάδα; Εάν ναι ποιος είναι υπεύθυνος παρακολούθησης των μετρήσεων;

5. Έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες από τους ελεγκτές του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, εάν ναι ποια είναι τα πορίσματα της έκθεσης ελέγχου;

6. Έχουν διενεργηθεί έλεγχοι ατμοσφαιρικής ρύπανσης από πλευράς Περιφέρειας και ποια τα αποτελέσματα αυτών;

7. Πώς είναι δυνατόν διαφορετικής φύσεως εταιρείες να χρησιμοποιούν την ίδια ΑΕΠΟ η οποία, όταν είχε συνταχθεί, αντιμετώπιζε όλο το εργοστάσιο ως μία οντότητα κι όχι κατατμημένο όπως συμβαίνει σήμερα;

8. Η τροποποίηση που επήλθε επί της αρχικής ΑΕΠΟ για την αδειοδότηση της τελευταίας παρένθετης εταιρείας (ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) αντιμετωπίζει και πάλι το εργοστάσιο ως ενιαίο σύνολο ή όχι; Γίνεται προσαρμογή της συγκεκριμένης ΑΕΠΟ στην τελευταία ευρωπαϊκή οδηγία SEVESO III; Έγινε επιτόπιος έλεγχος στο εργοστάσιο επί της τροποποιήσεως της ΑΕΠΟ και αν ναι, υπάρχουν παρατηρήσεις και ποιες;

9. Σε περίπτωση ατυχήματος, πέραν των επιπτώσεων που πιθανόν να προκύψουν στο ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται αλλά και στο περιβάλλον, πώς θα γίνει ο καταμερισμός των ευθυνών όπως αυτές περιγράφονται στην ΑΕΠΟ, από τη στιγμή που η ΑΕΠΟ έχει συνταχθεί όταν στο εργοστάσιο υπήρχε ΜΙΑ εταιρεία που έφερε το σύνολο των ευθυνών ενός ενδεχομένου ατυχήματος; Ποια εταιρεία από όσες δραστηριοποιούνται αυτή την στιγμή στο εργοστάσιο θα έχει την περιβαλλοντική ευθύνη;

 

Β. Αιτούμεθα να κατατεθούν στη Βουλή:

1. Εκθέσεις Αυτοψίας και ‘Εκθέσεις Ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος

2. Τα αποτελέσματα των ελέγχων της Περιφέρειας ΑΜ-Θ

3. Έγγραφο ή έγγραφα που αφορούν τον προγραμματισμό ή την εντολή διενέργειας επιθεώρησης από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος ΥΠΕΝ στην περιοχή

 

Οι Ερωτώντες και Αιτούντες Βουλευτές

Σουλτάνα (Τάνια) Ελευθεριάδου

Φάμελλος Σωκράτης

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Κασιμάτη Νίνα

Καφαντάρη Χαρά

Μάλαμα Κυριακή

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

 

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Σκουρλέτης Παναγιώτης

Σπίρτζης Χρήστος

Φίλης Νικόλαος

Χαρίτου Δημήτρης

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος