Μέχρι το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου, στις 11:00 π.μ., έχουν προθεσμία όσοι ενδιαφέρονται για να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για τις 577 θέσεις του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας σε διάφορους φορείς των περιφερειακών ενοτήτων Καβάλας και Θάσου. 

 

Πρόκειται για θέσεις 8μηνης εργασίας με μισθό περί τα 550€. Δικαίωμα αιτήσεων έχουν μόνο οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ και δεν έχουν συμμετάσχει ξανά σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας. Η υποβολή των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους γίνεται, με τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet ή τους κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημοσίου gov.gr 

 

Οι φορείς που προσλαμβάνουν

 

Ενδεικτικά, οι προσλήψεις θα γίνουν στους Δήμους Καβάλας (243 θέσεις), Παγγαίου (117 θέσεις), Νέστου (65 θέσεις), Θάσου (54 θέσεις), στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας ΑΜΘ (51 θέσεις), στο Κέντρο Πρόνοιας και τα παραρτήματά του στην Καβάλα (30 θέσεις), στο ΕΚΑΒ (2), στις Μητροπόλεις Ελευθερούπολης (5 θέσεις) και Φιλίππων-Θάσου (4 θέσεις), στο ΚΕΘΕΑ Κιβωτός της Καβάλας (1 θέση), στη μονάδα απεξάρτησης του ΟΚΑΝΑ στο Νοσοκομείο Καβάλας (4 θέσεις) και στο ΠΕΔΙ του ΕΟΠΥΥ Καβάλας (1 θέση). 

 

Αναλυτικά οι θέσεις και οι ειδικότητες ανά φορέα: 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        2

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       4

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ          6

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       2

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 53

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18

ΥΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ    2

ΥΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΑΣΦΑΛΤΡΟΣΤΩΣΕΩΝ       2

ΥΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ      2

ΥΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ 3

ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 11

ΔΕ       ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ         2

ΔΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ        13

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          11

ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ           1

ΔΕ       ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ      1

ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          6

ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ    1

ΔΕ       ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ 1

ΔΕ       ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      1

ΔΕ       ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ     1

ΔΕ       ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΙΣΙΝΑΣ    6

ΔΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           2

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        1

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   9

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ           7

ΔΕ       ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   2

ΔΕ       ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ - ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΩΝ         2

ΔΕ       ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ    1

ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ         2

ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ      5

ΔΕ       ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΤΕ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 3

ΤΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ          6

ΤΕ       ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ   1

ΤΕ       ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ 1

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        5

ΤΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       1

ΤΕ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        1

ΤΕ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         3

ΤΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ       2

ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  1

ΤΕ       ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ      4

ΤΕ       ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ          2

ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ          2

ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         1

ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ   1

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        3

ΠΕ       ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΗΣ 1

ΠΕ       ΛΑΟΓΡΑΦΩΝ 1

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         1

ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        1

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     7

ΠΕ       ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  1

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     5

ΠΕ       ΧΗΜΙΚΩΝ       1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ: 243 θέσεις

 

 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

 

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ        1

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       5

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ    2

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 54

ΔΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ        4

ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          4

ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ     2

ΔΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           5

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   2

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ           1

ΔΕ       ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   3

ΔΕ       ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ           1

ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ       2

ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ      2

ΤΕ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ 1

ΤΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ          3

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        3

ΤΕ       ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        1

ΤΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ   1

ΤΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       1

ΤΕ       ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ          2

ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ          1

ΠΕ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ      1

ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        3

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       1

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         2

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     4

ΠΕ       ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: 117 θέσεις

 

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

 

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       3

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 12

ΔΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ        3

ΔΕ       ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ    1

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          3

ΔΕ       ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ           1

ΔΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ Α' ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ          2

ΔΕ       ΚΗΠΟΥΡΩΝ   1

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ή Δ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ        3

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ   3

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ     1

ΔΕ       ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ       1

ΔΕ       ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 2

ΤΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ          3

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        6

ΤΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       3

ΤΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     2

ΠΕ       ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ          1

ΠΕ       ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ         1

ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ   1

ΠΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 1

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    1

ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        2

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     2

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     3

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ: 65 θέσεις 

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ

 

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       5

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1

ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2

ΔΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ        3

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          13

ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ     1

ΔΕ       ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   3

ΔΕ       ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΙ    1

ΤΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ          2

ΤΕ       ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ   1

ΤΕ       ΔΑΣΟΠΟΝΩΝ 1

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        1

ΠΕ       ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ      1

ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ   1

ΠΕ       ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        3

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ    1

ΠΕ       ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ      1

ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           1

ΠΕ       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ        1

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       2

ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     3

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     3

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ: 54 θέσεις

 

 

ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΤΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       1

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

 

ΠΕ.ΔΙ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        1

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       1

ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2

ΔΕ       ΚΗΠΟΥΡΩΝ   1

ΔΕ       ΜΑΓΕΙΡΩΝ     1

ΣΥΝΟΛΟ Μ.ΕΛ/ΠΟΛΗΣ: 5 θέσεις

 

 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΦΙΛΙΠΠΩΝ-ΘΑΣΟΥ

 

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1

ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 1

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          1

ΔΕ       ΗΜΕΡΗΣΙΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ          1

ΣΥΝΟΛΟ Μ.ΦΙΛΙΠΠΩΝ: 4 θέσεις 

 

 

ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          1

 

 

 

ΚΚΠΠΑΜΘ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΔΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           2

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤ. Ή Δ+Ε ΚΑΤ.     3

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ       4

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2

ΥΕ       ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 3

ΥΕ       ΕΡΓΑΤΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2

ΔΕ       ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ / ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ        5

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        2

ΤΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        2

ΠΕ       ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΩΝ 1

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΚΚΠΠΑΜΘ - ΚΑΒΑΛΑ: 30 θέσεις 

 

 

Ο.ΚΑ.ΝΑ. - ΜΟΘΕ Γ.Ν.ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        1

ΤΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           1

ΠΕ       ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ           1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΟΚΑΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ: 4 θέσεις

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΜΘ  - Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

 

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ       1

ΥΕ       ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 4

ΔΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ / ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ          8

ΔΕ       ΚΛΗΤΗΡΩΝ - ΟΔΗΓΩΝ Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ      1

ΔΕ       ΟΔΗΓΩΝ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Γ+Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ή ΟΔΗΓΟΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Δ + Ε ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ     1

ΔΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       3

ΔΕ       ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 1

ΔΕ       ΨΥΚΤΙΚΩΝ     1

ΤΕ       ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ   1

ΤΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        4

ΤΕ       ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 1

ΤΕ       ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 2

ΤΕ       ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ       4

ΤΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ / ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η/Υ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ       1

ΤΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       2

ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 1

ΤΕ       ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  2

ΠΕ       ΒΙΟΛΟΓΩΝ    1

ΠΕ       ΓΕΩΠΟΝΩΝ   2

ΠΕ       ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ / ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ        4

ΠΕ       ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       1

ΠΕ       ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ       1

ΠΕ       ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ     1

ΠΕ       ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ      1

ΠΕ       ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ     1

ΠΕ/ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 1

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ: 51 θέσεις