Η δημοτική μας παράταξη χαιρετίζει, όχι βεβαίως την σύσταση του δημοτικού λιμενικού γραφείου Καβάλας, καθόσον αυτό έχει ήδη συσταθεί, αλλά την ενεργοποίηση επιτέλους της δημοτικής αρχής προς την κατεύθυνση αυτή. 

 

 

Θυμίζουμε ότι το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας, επί διοικήσεως μας, με την υπ’ αρ. 194/15-4-2019 απόφαση του, ίδρυσε το δημοτικό λιμενικό γραφείο Καβάλας ως αυτοτελή υπηρεσία του Δήμου μας, με σκοπό την διαχείριση των λιμενίσκων Σφαγείων, Καρνάγιου, Νέας Καρβάλης και Καλαμίτσας, προνοώντας μάλιστα να λάβει και σχετική δήλωση του ΟΛΚ περί μη αρμοδιότητας του. 

 

 

Ενημερώσαμε μάλιστα την σημερινή διοίκηση, για την σημασία του ζητήματος αυτού και την υποχρέωση εντός 2 ετών από της συστάσεως του για τον καθορισμό ζωνών λιμένος, ενώ έκτοτε επανειλημμένως  η επικεφαλής της παρατάξεως μας και πρώην δήμαρχος Δημήτρα Τσανάκα, έχει θέσει το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο, προκειμένου να υπάρξει συνέχεια,  στην υλοποίηση ενός μεγάλου αναπτυξιακού έργου που κληροδοτήσαμε στην επόμενη διοίκηση. 

 

 

Ελπίζουμε η χθεσινή ανακοίνωση του Δήμου, η οποία τίποτα βεβαίως δεν έχει να προσθέσει στα όσα μέχρι την ημέρα παράδοσης της διοικήσεως είχαν υλοποιηθεί, να σηματοδοτεί τουλάχιστον την απαρχή μιας πιο ενεργής στάσεως απέναντι στο μεγάλο αυτό θέμα για τον Δήμο μας. 

 

 

Το ίδιο ελπίζουμε και για το θέμα αξιοποίησης του Παλαιού Νοσοκομείου, καθώς δυστυχώς το θέμα αυτό ξαναγυρνά σε επίπεδο νομικών υπηρεσιών Δήμου και Υπουργείου Οικονομικών, στάδιο το οποίο έχει ήδη πραγματοποιηθεί επί των ημερών μας, καθώς η Νομική Υπηρεσία του υπουργείου είχε ήδη εγκρίνει την προτεινόμενη λύση του μνημονίου εκμετάλλευσης. 

 

 

Τα δείγματα γραφής της νέας κυβέρνησης στο θέμα των επενδύσεων, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε, πως  αυτή την φορά το υπουργείο Οικονομικών θα δει με ευρύτερο πνεύμα το συμφέρον και των δύο πλευρών και θα προχωρήσει επιτέλους στην πολιτική απόφαση,  που τουλάχιστον τέσσερα χρόνια αναμένει η κοινωνία της Καβάλας. 

 

Για την  Δημοτική Παράταξη ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ 

Η επικεφαλής 

Δήμητρα Τσανάκα