Το Λιμεναρχείο Καβάλας αποφασίζει: 

Την απαγόρευση της κυκλοφορίας πλοίων – πλοιαρίων – σκαφών – λέμβων – θαλασσίων μέσων αναψυχής καθώς και κάθε άλλη αλιευτική – ψυχαγωγική δραστηριότητα (επαγγελματική – ερασιτεχνική) για λόγους ασφάλειας ναυσιπλοΐας καθ' όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης φωτοσημαντήρα στον ύφαλο της Ραψάνης Καβάλας, με ημερομηνία έναρξης την Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020και με χρονοδιάγραμμα περαίωσης του έργου έως 22 Ιουλίου 2020, στην θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα παρακάτω γεωγραφικά στίγματα  (Παράρτημα - Απόσπασμα Χάρτη):

 

1. φ=40° 55.998' Β – λ=024° 23.764' Α

2. φ=40° 56.022' Β – λ=024° 23.740' Α

3. φ=40° 56.036' Β – λ=024° 23.679' Α

4. φ=40° 55.956' Β – λ=024° 23.616' Α

5. φ=40° 55.939' Β – λ=024° 23.684' Α

6. φ=40° 55.956' Β – λ=024° 23.733' Α

 

2. Την απαγόρευση για την ασφάλεια των λουομένων, λήψης θαλάσσιου λουτρού στην παραλία Ραψάνης Καβάλας στην προαναφερθείσα θαλάσσια περιοχή της παρ. 1 .

 

3. Οι παραβάτες της παρούσης ανεξαρτήτως από τις συντρέχουσες αστικές και ποινικές ευθύνες υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ 187/1973 (ΦΕΚ 261Α΄) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.