Με έκπληξη ακούσαμε το Δήμαρχο, στα προ ημερήσιας θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης, να απαντά σε ερώτησή μας, ότι ήδη έχει έρθει σε επαφή με τους «διακινητές» της "ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε." (πρόκειται για εταιρία με αυτό το όνομα), με τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» και συζήτησε για την εγκατάστασή τους και στην πόλη μας. 

 

 

Ουσιαστικά αυτή η εξέλιξη φανερώνει ότι οι σχεδιασμοί για αύξηση της ανακύκλωσης μέσω των μπλε κάδων, που θα έφερνε παράλληλα και μείωση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας, πάει «περίπατο».

 

 

Διότι είναι φανερό ότι η "ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.", λειτουργεί ανταγωνιστικά με την ΕΕΑΑ Α.Ε. (Ελληνική Εταιρία Ανάκτησης Ανακύκλωσης), την άλλη εταιρία δηλαδή που προωθεί τους μπλε κάδους. Γι’ αυτό το λόγω η ΕΕΑΑ Α.Ε.  αντιδρά καθότι τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» μπαίνουν στα «χωράφια» της.   

 

 

Σημειώνουμε ότι ο νέος περιβαλλοντικός νόμος της κυβέρνησης σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων προβλέπει «….επιτρέπεται για τις κατοικίες η από κοινού, σε ενιαίο ρεύμα, συλλογή και επεξεργασία των βιοαποβλήτων με χάρτινες & από χαρτόνι, με ξύλινες και άλλες βιοαποδομήσιμες συσκευασίες!»

 

 

Γίνεται φανερό πλέον ότι σε νέες περιπέτειες οδηγείται η ανακύκλωση στην πηγή και οι μπλε κάδοι, καθώς το 70% περίπου των όσων υλικών ανακυκλώνονται μέσω αυτών, αποτελείται από χαρτί-χαρτόνι και ως βιοαποδομήσιμο υλικό θα επιτρέπεται η διαλογή του στην πηγή από κοινού με τα βιοαπόβλητα των νοικοκυριών!

 

 

Οι τελευταίες εξελίξεις μαζί με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) που προβλέπει διαχείριση σύμμεικτων (ανακατεμένων) απορριμμάτων, τα οποία θα διαχωρίζονται με μηχανική διαλογή στο εργοστάσιο στο Περιγιάλι (ΜΕΑ-Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων), φέρνουν πιο κοντά την καρκινογόνο καύση. Καθότι με τη μηχανική διαλογή, παράγονται κακής ποιότητας ανακτώμενα υλικά,καθώς και το δευτερογενές καύσιμο RDF, με την καύση του οποίου γίνεται παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τις ανάγκες ενεργοβόρων μονάδων (τσιμεντοβιομηχανία, λιπασματοβιομηχανία κτλ).

 

 

Τίθεται το ερώτημα, μεταξύ άλλων, από πότε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας μας άλλαξε και προκρίνει, αντί των μπλε κάδων με την εταιρία ΕΕΑΑ Α.Ε., μία άλλη εταιρία, την  "ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.";

 

 

Πρέπει να σημάνει συναγερμός. Φτάνουν τα επιχειρηματικά πειράματα στις πλάτες του λαού. Η πάλη του λαού μας των λαϊκών στρωμάτων, πρέπει να στοχεύει στα αίτια του προβλήματος που είναι η εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων. 

 

 

Η διαχείριση των απορριμμάτων πρέπει να γίνεται από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, στο πλαίσιο ενός ριζικά διαφορετικού δρόμου ανάπτυξης, όπου κριτήριο θα είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος, θα υιοθετούνται επιστημονικά κριτήρια για μεθόδους διαχείρισης, για χωροθετήσεις κλπ.

 

Καβάλα 19-05-2020

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ