Κριτική στην διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ ασκεί η παράταξη της μείζονος αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο «Κοινωνική Συμμαχία» για την ταλαιπωρία των αγροτών στα πλημμυρισμένα Τενάγη Φιλίππων. Όπως λένε, για τις παρεμβάσεις που απαιτούνται στην περιοχή, έχει ήδη εξασφαλίσει κονδύλια η προηγούμενη διοίκηση της Περιφέρειας…

Η ανακοίνωση της Κοινωνικής Συμμαχίας είναι η εξής: 

 

Στην συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, την Πέμπτη 2 Απριλίου 2014, μετά από μαρτυρία των υπηρεσιακών παραγόντων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Καβάλας, αποκαλύφθηκε το μεγάλο ψέμα της Διοίκησης της Περιφέρειας  για «δικές τους» χρηματοδοτήσεις στο έργο των Τεναγών Φιλίππων.

 

Όπως αποκαλύφθηκε όλες οι χρηματοδοτήσεις για το συγκεκριμένο έργο είναι αυτές της προηγούμενης Διοίκησης της Περιφέρειας και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), ποσού περίπου 500.000 ευρώ. Μετά τις δημοπρατήσεις του έργου και τις εκπτώσεις που έλαβε και θα λάβει, θα εκτελεσθεί συνολικό έργο προϋπολογισμού άνω του 1.000.000 Ευρώ.

 

Αλλά αντί να κομπάζετε για τις χρηματοδοτήσεις που δεν εξασφαλίσατε εσείς, φροντίστε τουλάχιστον να συνεργαστείτε με τους αυτοδιοικητικούς, τους αγρότες και τους κατοίκους της περιοχής για να δοθούν γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις.

 

Διότι η αναποτελεσματικότητά σας είναι τόση, ώστε δεν μπορείτε να φέρετε σε πέρας έτοιμες διαδικασίες εκτέλεσης του έργου από το καλοκαίρι του 2014!

Δημιουργήσατε ήδη καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου με συνέπεια σοβαρά προβλήματα στην περιοχή και ιδιαίτερα στους αγρότες που δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους.

 

Επιτέλους υλοποιείστε το έργο επ’ ωφελεία των κατοίκων της περιοχής έστω κι αν δεν έχετε φέρει ούτε ένα ευρώ για εκτέλεση έργων στους 8 μήνες που διοικείτε.

«Το ψέμα έχει κοντά πόδια και κονταίνει τον ψεύτη περισσότερο» όπως λέει ο λαός μας…