Σε ερώτηση για τον αγωγό αερίου TAP και τους χειρισμούς της Περιφέρειας ΑΜΘ προχωρά προς το Περιφερειακό Συμβούλιο η παράταξη που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, καταγγέλλοντας ότι έγινε δημοσίευση σε εφημερίδα-φάντασμα…

 

Η ερώτηση κατατέθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την περιφερειακή παράταξη "Ριζοσπαστική Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" (ΡΙΖ.Α. Α.Μ.Θ.) η οποία πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτηση αναφέρει: 

 

Στις 12/3/2015, στην εφημερίδα «Ελευθερία Λόγου» της Καβάλας δημοσιεύθηκε ανακοίνωση του προέδρου του Επιτροπής Αγροτικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος της Περιφέρειας ΑΜΘ, σύμφωνα με την οποία ο φάκελος τροποποίησης του αγωγού ΤΑP έχει διαβιβαστεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜΘ από τις 9/3/2015 και τίθεται σε διαδικασία διαβούλευσης εντός προθεσμίας 30 ημερών.

 

Με δεδομένο ότι η τροποποίηση δεν περιλαμβάνει την αλλαγή όδευσης του αγωγού από τα Τενάγη των Φιλίππων, κάτι που είναι επιτακτικό αίτημα των αγροτών της περιοχής, αλλά και έχει συμπεριληφθεί σε δύο αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, θέτουμε τα εξής ερωτήματα:

 

1) Ποια θα είναι η θέση της διοίκησης στη διαβούλευση που είναι σε εξέλιξη; Προτίθεται να υποστηρίξει και – εάν ναι – με ποιο τρόπο το αίτημα για αλλαγή όδευσης του αγωγού, εκτός της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων;

 

2) Με ποιο σκεπτικό επιλέχτηκε για τη συγκεκριμένη δημοσίευση η εφημερίδα «Ελευθερία Λόγου», την οποία δυσκολευτήκαμε να βρούμε ακόμη και στο περίπτερο; Πιστεύετε ότι αυτό διευκολύνει τη διαβούλευση και προωθεί τα τοπικά αιτήματα;