Ανακοινώνεται ότι λόγω εκτέλεσης απαραίτητων εργασιών συντήρησης του δικτύου ύδρευσης, θα διακοπεί η παροχή νερού την Τρίτη 10 Ματρίου από ώρα 23:00, έως την Τέταρτη 11 Μαρτίου και ώρα 03:00, στα οικοδομικά τετράγωνα που περικλείονται από τις οδούς:

7ης Μεραρχίας, Μακεδονίας, Εγνατίας, Νηρέως, Αγίας Παρασκευής, Χρυσόστομου Σμύρνης, Ζαλόγγου, Πάργας, 7ης Μεραρχίας.