Αύριο Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 10:30π.μ στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που έχει οριστεί  ως χώρος παράδοσης των (21) ασθενοφόρων οχημάτων, τα οποία αγοράστηκαν μέσω ΕΣΠΑ 2007-2013  και αφορούν την Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης , ύψους 1.270.614,60€ και  τα οποία θα καλύψουν τις ανάγκες  των Κέντρων Υγείας της ίδιας Περιφέρειας.

Η παράδοση θα γίνει από την εταιρεία MERCENDES BENZ  Α.Ε. στις Επιτροπές παραλαβής του έργου παρουσία  του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γεώργιου Παυλίδη, του Διοικητή  και Υποδιοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης κ.κ. Γεώργιου  Καλτσίδη και Δημητρίου Τσαλικάκη.

Τα οχήματα, μετά τον έλεγχο από το ΕΚΑΒ για την πληρότητά τους και την εκπαίδευση των πληρωμάτων τους, θα σταλούν προς ταξινόμηση και στη συνέχεια θα παραδοθούν στα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας και θα ενταχθούν στα  προγράμματα του ΕΚΑΒ .