Ο Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.) έχει υπογράψει σύμβαση με την εταιρεία «Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» για τη μίσθωση ενός Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα, το οποίο εφαρμόζεται σε περιοχές της Μακεδονίας και της Κεντρικής Ελλάδας.

Η εταιρία γνωστοποίησε εγγράφως, κατόπιν προκαταρκτικής μελέτης που συνέταξε, ότι είναι δυνατή η επέκταση του προγράμματος έως τον Ποταμό Νέστο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα του στην υπόλοιπη περιοχή ευθύνης της και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον ΕΛΓΑ και τους αγρότες.

Με δεδομένα τα παραπάνω, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος κατέθεσε σήμερα ερώτηση στη Βουλή προς τους αρμόδιους Υπουργούς προτρέποντας στις απαραίτητες ενέργειες για την επέκταση του δικτύου εναέριας χαλαζικής προστασίας στην περιοχή μας έως τον ποταμό Νέστο.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

Καβάλα 30 Μαρτίου 2015

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: Επέκταση του δικτύου εναέριας χαλαζικής προστασίας στις αγροτικές περιοχές της ΠΕ Καβάλας

 

Οι αγροτικές καλλιέργειες της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας πλήττονται  κάθε χρόνο από έντονες χαλαζοπτώσεις που προκαλούν μεγάλες καταστροφές στην αγροτική παραγωγή, με ολέθρια αποτελέσματα για την τοπική αγροτική οικονομία. Ο οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

(ΕΛ.Γ.Α.) επιβαρύνεται με την καταβολή αποζημιώσεων σε αγρότες, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Από το 2000 μέχρι σήμερα το συνολικό ποσό των αποζημιώσεων που καταβλήθηκε στην ΠΕ Καβάλας ξεπέρασε τα 17 εκ €, ενώ πρόσφατα καταβλήθηκαν αποζημιώσεις για τη ζημιά από τρεις (3) χαλαζοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή κατά τους θερινούς μήνες του 2014.

Ο ΕΛ.Γ.Α. έχει υπογράψει, από τις 12 Ιουνίου 2014, σύμβαση με την εταιρεία «Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» για τη μίσθωση ενός Συστήματος Χαλαζικής Προστασίας με Εναέρια Μέσα, το οποίο εφαρμόζεται σε περιοχές της Μακεδονίας και της Κεντρικής Ελλάδας, σε συνολική έκταση περίπου πέντε χιλιάδων διακοσίων (5.200) τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της σύμβασης, ο ΕΛ.Γ.Α. διατηρεί το δικαίωμα χωρίς πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, να προσθέτει επιπλέον περιοχές προστασίας με τροποποίηση των περιοχών που απεικονίζονται στο Παράρτημα Δ της με Α.Π. 273/15-1-2014 Διακήρυξης του ΕΛ.Γ.Α.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσω του Θεματικού Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας απεύθυνε ερώτηση στην εταιρία «Γενικών Αεροπορικών Εφαρμογών Α.Ε. Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας» για τις δυνατότητες επέκτασης του προγράμματος για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι με πτητικά μέσα έως τον ποταμό Νέστο.

Η εταιρία με το από 09-03-2015 και με Αρ. Πρ. 2015/0430 έγγραφό της απάντησε κατόπιν προκαταρκτικής μελέτης που συνέταξε, ότι είναι δυνατή η επέκταση του προγράμματος έως τον Ποταμό Νέστο, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αποτελεσματικότητα του στην υπόλοιπη περιοχή ευθύνης της και χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τον ΕΛΓΑ και τους αγρότες.

Επειδή ως ημερομηνία έναρξης της χαλαζικής περιόδου έχει οριστεί η 20η Μαρτίου.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός

Προτίθεστε να προχωρήσετε στις απαραίτητες ενέργειες για την χωρική επέκταση του προγράμματος χαλαζικής προστασίας έως τον ποταμό Νέστο ώστε να καλύπτεται αποτελεσματικά και στο σύνολό της, η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και πότε;

                    

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νίκος Παναγιωτόπουλος