Την Παρασκευή 3 Απριλίου 2015, η Περιφερειακή Ένωση Δήμων (ΠΕΔ) ΑΜ-Θ σε συνεργασία με την Περιφέρεια ΑΜ-Θ, διοργανώνει συνάντηση εργασίας με θέμα τη δυνατότητα χρηματοδότησης έργων της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜ-Θ 2014-2020.

Η εκδήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της διαδικασίας ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των δήμων που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και της επικείμενης έναρξης των διαδικασιών εξειδίκευσης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΜ-Θ  .

 Είναι ουσιαστικό  η τοπική αυτοδιοίκηση να γνωρίζει σε βάθος τις πηγές χρηματοδότησης για έργα αρμοδιότητας της και να προετοιμάζεται κατάλληλα για το σκοπό αυτό. Στη κατεύθυνση αυτή το ΠΕΠ/ΑΜ-Θ αποτελεί ένα  από τα κυριότερα χρηματοδοτικά εργαλεία για αξιοποίηση.       Εισηγητές θα είναι  o κος  Πιτσινίγκος Βασίλειος –προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. ΠΑΜ-Θ και ο κος Κουδουμάκης Παναγιώτης-προϊστάμενος Μονάδας Α.

Ο τίτλος της εισήγησης τους είναι: «Το ΠΕΠ/ΑΜ-Θ 2014-2020. Δράσεις που αφορούν στη χρηματοδότηση έργων της πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.»

Στην συνάντηση εργασίας θα συμμετέχουν Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδροι των νομικών προσώπων των δήμων, στελέχη των οικονομικών και τεχνικών υπηρεσιών , προγραμματισμού και κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και ειδικοί σύμβουλοι και συνεργάτες των δημάρχων.

Ο τόπος πραγματοποίησης της εκδήλωσης είναι το Ξενοδοχείο Chris and Eve στη Κομοτηνή με ώρα προσέλευσης 9.30 πμ.

 

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ ΑΜΘ

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ