Στο πλαίσιο προγραμματισμού των πολιτιστικών και λοιπών δράσεων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας και της ένταξής τους στο Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έτους 2020, απευθύνουμε ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς όλα τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σωματεία και λοιπούς φορείς της Π.Ε Δράμας, προκειμένου να καταθέσουν σχετικές προτάσεις για τη συνδιοργάνωση δράσεων.

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις τους, από Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019έως την  Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2019:

 

 1. είτε αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας / Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διοικητήριο, Τ.Κ. 66133 , 3οςΌροφος, γραφείο 322),
 2. είτε  ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

 

 

 

Τη σχετική αίτηση συνδιοργάνωσης μπορούν να την παραλαμβάνουν :

 1. είτε αυτοπροσώπως  από τη Διεύθυνση Δημόσια Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας / Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Διοικητήριο, Τ.Κ. 66133 , 3οςΌροφος, γραφείο 322),
 2. είτε από την ιστοθέση της υπηρεσίας http://www.pedramas.eu/index.php/el/menu-ipiresies/menu-ygeias/a-/2013-05-24-06-54-08.html

 

 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη διευκρίνιση, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν στον τηλεφωνικό αριθμό της υπηρεσίας 2521351322.

 

 

 

Ειδικότερα, οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα πρέπει να πληρούν τα εξής κριτήρια:

 • Να προέρχονται από συλλόγους/φορείς που έχουν επιδείξει έως τώρα αξιόλογη δράση
 • Να είναι ευρείας απήχησης/ υπερτοπικής σημασίας και να μην υπηρετούν ιδίους σκοπούς
 • Να είναι δυναμικές και καινοτόμες
 • Να καλύπτουν όλους τους τομείς πολιτισμού και αθλητισμού
 • Να παρουσιάζουν ανταποδοτικό χαρακτήρα σε σχέση με τις τοπικές κοινωνίες και να συμβάλλουν στην πολιτιστική, οικονομική και τουριστική ανάπτυξη
 • Να προβάλουν τον πολιτισμό, την ιστορία, τα τοπικά ήθη και έθιμα
 • Να αναδεικνύουν στοιχεία της τοπικής πολιτιστικής έκφρασης και δημιουργίας
 • Να συμβάλουν στη δημιουργία νέων πολιτιστικών προτύπων που θα χτίσουν την πολιτιστική ταυτότητα της κάθε περιοχής

 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

 

Τα σωματεία που θα καταθέσουν τις σχετικές προτάσεις, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Δράμας /Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να έχουν ενημερώσει το φάκελό τους, τουλάχιστον τα τελευταία τρία έτη.

 • Να έχουν δωρεάν είσοδο / συμμετοχή και οι φορείς που αιτούνται της συνδιοργάνωσης, να μην έχουν έσοδα από αυτές
 • Να δεσμεύονται για την εξασφάλιση των απαιτούμενων σχετικών με την εκδήλωση αδειών ή εγκρίσεων
 • Οι προτάσεις που θα κατατεθούν να περιλαμβάνουν: αναλυτική περιγραφή της δράσης, αναφορά στους συμμετέχοντες φορείς/ συνδιοργανωτές, το κοινό στο οποίο απευθύνονται, αιτιολόγηση για την αναγκαιότητα και τη σκοπιμότητα της εν λόγω δράσης και οπωσδήποτε ένα κατά προσέγγιση συνολικό προϋπολογισμό δαπανών της όλης εκδήλωσης.
 • Οι προτάσεις θα πρέπει να είναι εναρμονισμένες με το χρονοδιάγραμμα των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων και ως εκ τούτου, να έχουν σημείο αναφοράς, εκδηλώσεις μεταγενέστερες του μηνός Απριλίου 2020.

 

ΤΕΛΟΣ:

 

Οι φορείς, καταθέτοντας την πρότασή τους, αναλαμβάνουν την υποχρέωση (εφόσον επιλεγούν), μετά το πέρας της δράσης, να προσκομίσουν:

 • Απολογιστικά στοιχεία (π.χ. αριθμό επισκεπτών/ συμμετεχόντων, ανταποδοτικότητα στην τοπική κοινωνία, αποτελέσματα δράσης κ.λ.π.)
 • Οπτικοακουστικό υλικό σε ψηφιακή μορφή για τη δημοσιότητα της δράσης (φωτογραφίες, βίντεο, κλπ)