Για την αντιμετώπιση των σοβαρών και έντονων πλημμυρικών φαινόμενων που παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στα τενάγη Φιλίππων, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις κατά καιρούς, μια εκ των οποίων είναι η διάνοιξη υδραυλικού τούνελ στο όρος σύμβολο. 

 

Πάγιο αίτημα των αγροτών της περιοχής των Τεναγών Φιλίππων αλλά και άλλων επαγγελματιών της περιοχής αποτελεί η εξεύρεση μόνιμης λύσης και η συνολική αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς ταλαιπωρούνται και ζημιώνονται κάθε χρόνο από το ανωτέρω φαινόμενο. 

 

Η παράταξη μας, διαχρονικά βρίσκεται κοντά στους αγρότες και σε όλους τους επαγγελματίες της περιοχής που ταλανίζονται, χρόνια τώρα, από την απραξία των υπευθύνων. Επιπροσθέτως, ως παράταξη επιδιώκαμε και θα επιδιώκουμε τη συνολική λύση των προβλημάτων του τόπου μας, αποφεύγοντας πάντα προσωρινές λύσεις οι οποίες μακροπρόθεσμα δε θα αποβούν λειτουργικές ή θα δημιουργήσουν περεταίρω προβλήματα σε άλλους τομείς της καθημερινότητας των συμπολιτών μας. Ιδιαίτερη σημασία, όπως έχει γίνει αντιληπτό από τις πολυάριθμες δράσεις μας, αποδίδουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, κάτι που όπως φαίνεται για κάποιους αποτελεί ζήτημα ήσσονος σημασίας. 

 

Πιο συγκεκριμένα, ενώ είχε ζητηθεί να αποφευχθεί αυτή η επιλογή από τις διαθέσιμες προτεινόμενες από υπηρεσιακούς, τεχνικούς και άλλους παράγοντες της περιοχής μας λόγω των επιβεβαιωμένων σοβαρών αρνητικών συνεπειών της, δηλαδή της διάνοιξης υδραυλικού τούνελ στο όρος σύμβολο, δεν εισακούσθηκε και φτάνουμε σήμερα να βρισκόμαστε ένα βήμα πριν τελεσθεί μια οικολογική πρωτίστως αλλά και οικονομική δευτερευόντως καταστροφή στην περιοχή μας. 

 

Μία τέτοια λύση θα καταστρέψει οικολογικά τις ακτές της Καβάλας καθώς τα υπολείμματα των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων και άλλων υλικών θα καταλήγουν στις ακτές της Καβάλας. Επίσης, οι επαγγελματίες της περιοχής μας που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, θα έρθουν αντιμέτωποι με μια πολύ δύσκολα ανατρέψιμη κατάσταση που θα τους στοιχίσει οικονομικά τα επόμενα χρόνια. Επιπροσθέτως, θα αποτελέσει διεθνή δυσφήμηση για την πόλη και τη χώρα μας μια τέτοια «λύση», η οποία δεν εμπεριέχει σε κανένα βαθμό τις απαιτούμενες προδιαγραφές για την προστασία του περιβάλλοντος, σε μια περίοδο όπου έχουν κορυφωθεί οι δράσεις για την προστασία του. 

 

Προκύπτουν, επομένως, τα εξής εύλογα ερωτήματα: 

 

Λήφθηκαν σοβαρά υπόψη όλοι οι παράγοντες και οι τραγικές συνέπειες για την περιοχή μας από την πραγματοποίηση ενός τέτοιου έργου από τις υπεύθυνες αρχές αλλά και από τα πρόσωπα που το πρότειναν και το υποστηρίζουν; 

 

Ποια είναι ακριβώς η θέση της νέας δημοτικής αρχής και σε ποιες ενέργειες θα προβεί για την αποφυγή μιας τέτοιας καταστροφής και δυσφήμισης του τόπου μας αλλά και την αποφυγή κατασπατάλησης πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για τον ίδιο σκοπό, αλλά πολύ πιο αποτελεσματικά;

 

Θέση της παράταξής μας ΚΑΠ, αποτελεί η δημιουργία μηχανισμού, ο οποίος το χειμώνα θα διώχνει τα νερά και το καλοκαίρι θα τα αντλεί για να αρδεύεται ο κάμπος. Παρόμοιες προτάσεις και λύσεις υπάρχουν αποφεύγοντας την οικολογική και οικονομική καταστροφή της Καβάλας. Τέλος, κρίνεται απαραίτητα η δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης ο οποίος θα αναλάβει τη συντήρηση του έργου αφού ολοκληρωθεί το έργο στις δύο περιφέρειες.

 

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

ΚΑΠ – ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ