Κατόπιν της κινητοποίησης των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και κατοίκων της περιοχής της Δεξαμενής με τη συνδρομή της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των Σχολείων του Δήμου Καβάλας, η Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης με σήμα της επέβαλε την άμεση διακοπή των εκτελούμενων εργασιών τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας σε οικοδομή πλησίον του χαρακτηρισμένου μνημείου «Σουηδικό Σπίτι» ιδιοκτησίας του Σουηδικού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Μαριάννα Δρόσου – Κακαγιάννη                       Νικόλαος Σιδηρόπουλος