Την εμπιστοσύνη της TU Iστην Ελλάδα ως προορισμό εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της τουριστικής εταιρίας Fritz Joussen στη διάρκεια της επίσκεψης που πραγματοποίησε στο γραφείο του νέου υπουργού Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη. 

 

 

Στη διάρκεια της συνάντησης σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξεδόθηκε, μεταξύ άλλων συμφωνήθηκαν δράσεις για την ενίσχυση του τουρισμού "τελευταίας στιγμής" καθώς και την στήριξη του τουριστικού ρεύματος για την επόμενη χρονιά.

 

Ο κ. Fritz Joussen επισήμανε στον υπουργό την σημασία που έχει η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός σε συνδυασμό μάλιστα με την ισχυρή επενδυτική ανάπτυξη της TUI στην χώρα με έμφαση στον θεματικό τουρισμό.