Στα πέντε έργα που δρομολογήθηκαν στις περιφερειακές ενότητες Καβάλας και Δράμας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των Τεναγών Φιλίππων αναφέρεται ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜΘ.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής: 

Στην προσπάθεια αντιμετώπισης και περιορισμού του φαινομένου των πλημμυρών στις καλλιεργούμενες εκτάσεις στα Τενάγη Φιλίππων, μια από τις καλύτερες πεδιάδες της Ευρώπης, ως Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης δρομολογήσαμε σειρά έργων:

 

-Έργο προϋπολογισμού 460.000€ για το οποίο υπάρχει ήδη ανάδοχος

-Ποσό 250.000€ για το οποίο υπάρχει ήδη δέσμευση για ανάθεση (στην Π.Ε. Καβάλας)

-Περιθώριο διάθεσης επιπλέον  150.000€ για νέο συμπληρωματικό έργο των ως άνω έργων στην εν λόγω περιοχή (Π.Α.Μ.Θ).

-Έργο καθαρισμού καναλιού Βαλτοχωρίου προϋπολογισμού 24.000€ (Π.Ε. Καβάλας) για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στην κεντρική τάφρο.

-Έργο καθαρισμού καναλιού Βαλτοχωρίου προϋπολογισμού 24.000€ (Π.Ε. Δράμας) για την αποφυγή συσσώρευσης υδάτων στην κεντρική τάφρο.

 

Έργα συνολικού προϋπολογισμού 908.000€, όταν τα αντίστοιχα ποσά κατά τις προηγούμενες χρονιές ήταν 50.000€ (2013) και 70.000€ (2014).

 

Στο πρώτο εκ των έργων έχει ήδη εγκατασταθεί εργολάβος ενώ οι πρώτες ενδείξεις για τις εργασίες απορροής είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Παράλληλα, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης βρίσκεται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η οποία, έχει αναλάβει για το ίδιο ζήτημα ανάλογες δράσεις για τη βελτίωση του φράγματος της συμβολής με πρωτοβουλία του ίδιου του Περιφερειάρχη κ. Απόστολο Τζιτζικώστα.

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης αναζητεί και θα υιοθετήσει οποιαδήποτε σοβαρή τεχνική λύση η οποία θα λύνει ή θα αμβλύνει το πρόβλημα στην περιοχή των Τεναγών. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται σε στενή συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες τόσο ο περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης όσο και ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος.

 

Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης τόνισε ότι: «Το πρόβλημα των Τεναγών χρονολογείται από απωτάτων χρόνων και έχει επιδεινωθεί. Έχουν επιχειρηθεί διάφορες λύσεις κατά καιρούς ενώ έχουν δημοσιοποιηθεί διάφορα σενάρια για την επίλυση των προβλημάτων στην περιοχή. Η Περιφέρειά Αν. Μακεδονίας - Θράκης σε πρώτη φάση, σε μια απολύτως ρεαλιστική προσέγγιση, διαθέτει τα περισσότερα χρήματα που έχουν διατεθεί εδώ και πολλά χρόνια για την εκτόνωση και τη βελτίωση της κατάστασης. Προσπαθούμε να βρούμε την καλύτερη δυνατή και υλοποιήσιμη λύση λαμβάνοντας υπόψη την όλη κατάσταση. Μας ενδιαφέρει, εμένα τον ίδιο και τους συνεργάτες μου, να προχωρούμε με έργα και πράξεις και να στηρίξουμε τους αγρότες γιατί ο κλάδος της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητά μας. Γενικώς σταθερά, θα ακολουθείται ρεαλιστική και αναπτυξιακή πολιτική σε όλα τα θέματα της Περιφέρειάς μας».