Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: «Λήψη Επειγόντων / καθημερινών υπηρεσιών φροντίδας υγείας μέσω καινοτομιών στη διασυνοριακή περιοχή», και ακρωνύμιο «E/HEALTH», του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020, πραγματοποίησε με επιτυχία τριήμερο σεμινάριο από την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 έως και την Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019.

 

Το σεμινάριο διεξήχθη στο αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και απευθυνόταν σε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, έχοντας απώτερο στόχο την ενίσχυση των ικανοτήτων τους.

(δελτίο Τύπου)