Ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  Γιώργος Παυλίδης επισκέφθηκε στις 23 Μαρτίου 2015, την Εθνική οδό Καβάλας - Ξάνθης, πριν τον οικισμό του Ξεριά, σημείο όπου παρουσιάστηκαν συνεχείς κατολισθήσεις κι υφίσταται κίνδυνος για τον εθνικό δρόμο, τον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του Δήμου Νέστου και τον αγωγό της Β.Φ.Λ.

Στην επιτόπια συνάντηση εργασίας ήταν παρόντες ο δήμαρχος Νέστου Βαγγέλης Τσομπανόπουλος, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Καβάλας Θωμάς Καραβάς, καθώς επίσης κι άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Εξετάστηκαν επί τόπου εναλλακτικά σενάρια συνδυαστικής λύσης του προβλήματος, όταν οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Σχετικά ο περιφερειάρχης  δήλωσε:

«Οι πρωτοφανείς σε διάρκεια κι όγκους νερών βροχοπτώσεις δημιούργησαν εκτός των άλλων και πολλά προβλήματα κατολισθήσεων. Η Περιφέρεια προσπαθεί να ανταπεξέλθει με τους πόρους που διαθέτει και να συμβάλει στην αντιμετώπιση τους. Χρειάζεται  τη στήριξη των  Υπουργείων και της Κυβέρνησης. Λειτουργούμε στη λογική της διάκρισης και με σεβασμό στους ρόλους και τις αρμοδιότητες όλων των θεσμικά εμπλεκομένων. Στην προκειμένη περίπτωση στα όρια των δυνατοτήτων μας, θα επιχειρήσουμε λύσεις».