Συνάντηση εργασίας του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργου Παυλίδη με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος κ. Γιάννη Τσιρώνη πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2015, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης έθεσε εγγράφως και προφορικώς τα εξής θέματα προς επίλυση:

 

 

1.      Άμεση απαλλαγή από περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις  σε περιπτώσεις ζημιών εν εξελίξει φυσικών καταστροφών και εξ αυτών άμεσων αποκαταστάσεων.

    Κατά τη διάρκεια των συχνών πλημμυρικών φαινομένων, ακραίας μορφής, στην Περιφέρειά μας και ιδίως στον Έβρο ποταμό, καταστρέφονται έργα υποδομής σε ευρεία κλίμακα, που χρήζουν άμεσης αποκατάστασης γιατί διαφορετικά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές, οικισμοί και δευτερευόντως περιουσίες.      

    Κατά τη διάρκεια των φαινομένων αυτών επίσης απαιτείται η άμεση και επείγουσα εφαρμογή τεχνικών λύσεων με σκοπό την αποτελεσματική προστασία οικισμών ή τον ενδεχόμενο απεγκλωβισμό ανθρώπινου και ζωικού δυναμικού.

Είναι σημαντική και απαιτείται ταχεία απαλλαγή από τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις στις περιπτώσεις αυτών των έκτακτων αναγκών. 

 

2. Καθορισμός λατομικών περιοχών, αδρανών υλικών και μαρμάρου. Νομοθετική βελτίωση του καθεστώτος των παράνομων αμμοληψιών και απολήψεων αδρανών υλικών-Ανάγκη καθορισμού λατομικών περιοχών και έκδοσης νομοθετικού πλαισίου για τον καθαρισμό των ρεμάτων.  Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα απόληψης αδρανών υλικών. Τα τεχνικά έργα επιβαρύνονται με μεταφορές μετ’ επιστροφής έως και 500 χιλιομέτρων.

    Προσαρμογή των μεθόδων εξόρυξης για την μικρότερη δυνατή επίπτωση στο Περιβάλλον-Επεξεργασία προϊόντων εξόρυξης στους τόπους εξόρυξης -Διαχείριση λατομικών ζωνών στις οποίες δεν έχει γίνει αποκατάσταση παρά την ολοκλήρωση των λατομικών δραστηριοτήτων.

 

Έχει παρατηρηθεί αύξηση παράνομων αμμοληψιών από κοίτες ποταμών και χειμάρρων καθώς και αυθαίρετη απόληψη αδρανών υλικών από δημόσιες, δημοτικές η ιδιωτικές εκτάσεις, ιδίως σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν αδειοδοτημένα  λατομεία αδρανών υλικών,(π.χ. Ξάνθη, Ροδόπη Βόρειο Έβρο  όπου στερούνται αδειοδοτημένους  χώρους). Απαιτείται ο ταχύς  καθορισμός λατομικών περιοχών και επίσης  η ρύθμιση θεμάτων από την έκδοση νομοθετικού πλαισίου για τον καθαρισμό των ρεμάτων που θα ορίσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος (έχει αποσταλεί πρόταση στο Υπουργείο σε συνεργασία με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση), θα συνέβαλε στον περιορισμό τόσο της παράνομης απόληψης αδρανών υλικών, όσο και των παράνομων αμμοληψιών.

 

3.      Λύση του προβλήματος της παράνομης απόθεσης Αποβλήτων εκσκαφών-κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) ιδίως σε ρέματα.

Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση και προώθηση της λειτουργίας μονάδων εναλλακτικής διαχείρισης  Αποβλήτων εκσκαφών-κατεδαφίσεων εκτός από ιδιώτες και από την τοπική Αυτοδιοίκηση, στις περιοχές που δεν υπάρχουν τέτοιες μονάδες επεξεργασίας (δηλ. Π.Ε.Ροδόπης και Π.Ε.Έβρου) για τον περιορισμό και την εξάλειψη της παράνομης απόθεσης.

 

4.      Διαχείριση αποβλήτων βιομηχανιών μαρμάρου.

    Τόσο η ΠΕ Καβάλας όσο και η ΠΕ Δράμας αποτελούν περιοχές με την μεγαλύτερη λατομική δραστηριότητα στην Ελλάδα, στις οποίες δραστηριοποιούνται πολλές βιομηχανίες επεξεργασίας  μαρμάρου. Υπάρχουν μεγάλες εκροές αποβλήτων επεξεργασίας μαρμάρου και ρίψη στείρων εκτός λατομικών περιοχών.

    Κρίνεται αναγκαία η ύπαρξη ακριβούς νομοθετικού πλαισίου για την εναλλακτική διαχείριση των υλικών αυτών, σε συνδυασμό με έρευνα ακόμα και σε επίπεδο περιφέρειας (ακαδημαϊκά ιδρύματα κ.α.), για την συνολική αντιμετώπιση του θέματος.

 

5.      Διαχειριστικά σχέδια εθνικών Πάρκων.

    Κανένας από τους τέσσερις Φ.Δ. που υφίστανται στην περιοχή δεν έχει εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης της ΠΑΜ-Θ της Προστατευόμενης Περιοχής αρμοδιότητάς του.

 

6.      Προώθηση  των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για κάθε περιοχή.

         

7.      Διασυνοριακή Ρύπανση (στους ποταμούς Έβρο και Νέστο).

 

8.      Η περιοχή των Στενών του ποταμού Νέστου δεν ανήκει διαχειριστικά σε κανένα Φ.Δ.

    Παλαιότερα είχε εκδοθεί κανονισμός λειτουργίας των Στενών του Νέστου. Μετά την παρέλευση 10ετίας κρίνεται απαραίτητη η επικαιροποίησή του, λαμβάνοντας υπόψη τις πιέσεις που δέχεται και από τουριστικής άποψης η περιοχή και ο ορισμός του μηχανισμού/φορέα που θα έχει τον έλεγχο της εφαρμογής του.

 

9.       Χρηματοδότηση μελετών και έργου για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλούνται από την σταδιακή επίχωση με φερτά υλικά της Λίμνης Βιστωνίδας.

     

 

10.    Διευθέτηση του θέματος του κινδύνου υποβάθμισης Περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις του πρώην ραδιοφωνικού σταθμού  «Φωνή της Αμερικής» στο Δασοχώρι Π.Ε. Ξάνθης, κυριότητας  Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου(ΕΤΑΔ).

 

11.    Διέλευση αγωγών φυσικού αερίου από την Περιφέρεια μας –Ενεργειακός κόμβος. Δικαίωμα στην χρήση του αερίου και στην Περιφέρειά μας. Δημιουργία διαδρόμου διέλευσης όλων των αγωγών.

   

 12.   Βελτίωση νομοθεσίας για τη μεταλλευτική έρευνα - Αιτήσεις για έρευνες σε πολλά σημεία και σε  40.000 στρ. στην ΠΕ Δράμας.

           

 

13.    Έργα ΑΠΕ.

Καταγραφή των θέσεων και της δυναμικότητας των μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ που έχουν εγκατασταθεί στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και της επιθυμητής έκτασης που αυτές θα καταλάβουν.

 

14.    Αξιοποίηση του ορυκτού ζεόλιθου.

Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ διαθέτει στον Έβρο την καλύτερη παγκοσμίως ποιότητα ζεόλιθου, ικανή να καλύψει τις παγκόσμιες ανάγκες για τουλάχιστον 40 χρόνια, αξίας άνω των 25δις ευρώ, ωστόσο δεσμεύεται από μία στραγγαλιστική και απαρχαιωμένη νομοθεσία και ένα γραφειοκρατικό καθεστώς που δεν επιτρέπει την εκμετάλλευσή του.

 

15.    Λιγνίτης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται στην Περιφέρειά μας και συγκεκριμένα στην περιοχή της Δράμας για το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός λιγνιτωρυχείου και τις συνέπειες που αυτό θα έχει στην τοπική και όχι μόνο κοινωνία.

 

                  16.    Λύματα Δήμων.

Το ΥΠΑΠΕΝ μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού με την προώθηση χρηματοδότησης έργων μονάδων επεξεργασίας λυμάτων και μικρών μονάδων επεξεργασίας για απομακρυσμένους οικισμούς.

 

 17.   Αναγκαιότητα παρακολούθησης της ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα.

 

18.    Πλημμυρικά φαινόμενα στα Τενάγη Καβάλας.

 

19.    Προώθηση Σχεδίου Διαχείρισης των Παράκτιων Ζωνών (ΟΔΠΖ) της ΠΑΜ-Θ – Διάβρωση ακτών.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπέβαλλε, σε συνεργασία με το Νορβηγικό Ινστιτούτο για την Αγροτική και Περιβαλλοντική Έρευνα (Bioforsk), μια πολύ ώριμη πρόταση προς χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της GR02.03 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΧΜ ΕΟΧ για την «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων», όπου φορέας διαχείρισης είναι η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ.

 

20.    Ρέματα-Καθορισμός αρμοδιοτήτων επί τον καθαρισμό των ρεμάτων.

    Πρόσφατα από την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ΑΜΘ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, σε συνεργασία με την Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της ΠΑΘΜ και με υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ (πρώην ΥΠΕΚΑ), έχουν γίνει προσπάθειες να προωθηθούν σχετικές νομοθετικές διατάξεις για τον καθαρισμό των ρεμάτων και την περιβαλλοντική αποκατάσταση αυτών. Το νομοθέτημα αυτό σε περίπτωση που εγκριθεί και γίνει νόμος του κράτους, θα υλοποιήσει ένα ξεκάθαρο πλαίσιο αναφορικά με τον καθαρισμό των ρεμάτων για την πρόληψη πλημμυρικών φαινομένων και την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και την μείωση τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων που τυχόν προκύψουν από σχετικές εργασίες.

 

21. Θέματα διαχείρισης υδατικών πόρων και Υδατικών Διαμερισμάτων

 

22.    Δασικοί συνεταιρισμοί – Επιβίωση υλοτόμων.

       Οι Δασικοί Συνεταιρισμοί να ενισχυθούν με έργο υλοτόμησης χωρίς να θίγεται το δάσος και το περιβάλλον προκειμένου να ενισχυθούν τα μέλη των ανωτέρω συνεταιρισμών. Επίσης τα έσοδα από την δασική υλοτομία να μην μένουν κεντρικά αλλά να επιστρέφουν στους κατοίκους, σε υπηρεσίες και φορείς της Περιφέρειας.

 

Σχετικά ο Περιφερειάρχης δήλωσε: «Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ έχει έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα. Τους περισσότερους υδάτινους πόρους, δασικές και προστατευμένες εκτάσεις στη χώρα, αλλά και φυσικό πλούτο. Επιδιώκουμε την υλικά βιώσιμη ανάπτυξη. Πρέπει όμως να αρθούν οι στρεβλώσεις και παραλείψεις που εμποδίζουν την ανάπτυξή μας. Υπάρχουν πολλές ανισορροπίες».