Συνεδριάζει την Παρασκευή 27 Μαρτίου στις 12:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης Και Προβολής Καβάλας. Πρόκειται για την δεύτερη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής η οποία μεταξύ άλλων θα αποφασίσει για την σύνταξη πρότασης προς τον Δήμο Καβάλας για την προώθηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων που προωθούν και συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.

Συγκεκριμένα θα συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για ενέργειες προς την Κεντρική Διοίκηση σχετικά με την φημολογούμενη πρόθεση της Βουλγαρικής Κυβέρνησης, περί φορολόγησης του εξερχόμενου τουρισμού προς Ελλάδα, ως αντίποινα στην καταβολή φόρου 26%, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την Ελληνική Βουλή .

2.            Σύνταξη πρότασης προς τον Δήμο Καβάλας για την προώθηση συγκεκριμένων έργων και δράσεων που προωθούν και συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος του Δήμου.

3.            Σύσταση τριμελούς ομάδας για την δημιουργία τοπικού κώδικα τουριστικής συμπεριφοράς.

4.            Σύσταση τριμελούς ομάδας για την καθιέρωση τοπικού συμφώνου ποιότητας παρεχομένων υπηρεσιών ανά κατηγορία τουριστικού προϊόντος (ξενοδοχεία , καφέ, εστιατόρια , πρακτορεία τουρισμού και ενοικίασης οχημάτων, εταιρίες τουριστικών δραστηριοτήτων κλπ) και εφοδιασμός των επιχειρήσεων που συμμορφώνονται με το παραπάνω σύμφωνο με ειδικό σήμα..

5.            Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης των εργαζομένων στον ευρύτερο τουριστικό τομέα και οργάνωση σεμιναρίων.

6.            Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης δημοτών μέσα από τις δομές του Δήμου (ΚΑΠΗ , ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ κλπ).

7.            Θέματα τουριστικής εκπαίδευσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας στα σχολεία του Δήμου.