Στις 10 Μαρτίου 2015, ο βουλευτής Ν.Καβάλας Νίκος Παναγιωτόπουλος απευθύνθηκε μέσω της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου στους υπουργούς Υγείας και Οικονομικών για την καταβολή των δεδουλευμένων στο υγειονομικό και το διοικητικό προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας. Ερωτήθηκαν οι υπουργοί αν προτίθενται να επιλύσουν το ζήτημα, υπογράφοντας σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η με αριθμό Β1α/16753 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με την οποία καθορίσθηκαν σε συγκεκριμένους κωδικούς αριθμούς εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού, οι σχετικές πιστώσεις για την πληρωμή των εφημεριών των ιατρών αλλά και των πρόσθετων αμοιβών (εργασίας εξαιρέσιμων ημερών και υπερωριακής απασχόλησης) του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, για τα έτη 2012, 2013 και 2014.

Στην Ερώτησή του στη Βουλή, προ ημερών, ο βουλευτής της ΝΔ θύμιζε στον αρμόδιο υπουργό ότι στους εργαζόμενους του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας δεν έχουν καταβληθεί ακόμη οι αμοιβές των οριζοντίως περικομμένων εξαιρεσίμων Νοεμβρίου 2012, Ιουνίου 2014 και Νοεμβρίου 2014, και των εξαιρεσίμων (Αργίες, νυχτερινά) όπως και οι υπερωρίες από τον Δεκέμβριο του 2014.

Ρωτούσε μάλιστα τον υπουργό αν υπάρχει η πολιτική βούληση αλλά και οι πόροι για να λυθεί το παραπάνω ζήτημα που αφορά δεδουλευμένα αργιών, νυχτερινών και υπερωριών στο Νοσοκομείο Καβάλας και αν χρειάζεται για την καταβολή τους Υπουργική Απόφαση και νομοθετική ρύθμιση.