Πρωτοσέλιδα

Υποτροφίες ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού Σωματείου Κυριών Καβάλας "Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡ" ανακοινώνει ότι οι υποτροφίες «ΦΙΛΟΜΕΝΗΣ ΣΚΟΥΡΣΗ» θα δοθούν και για το 2018-19. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: