Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Θανάσης Διαλεκτόπουλος

Στις Βρυξέλλες ως συντονιστής ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης για την Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με διπλωματικό καθεστώς αποσπάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Θάσιος εκπαιδευτικός και ιστ

Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποίησε ο Θάσιος ιστορικός Θανάσης Διαλεκτόπουλος πρόκειται για ένα ξεχωριστό κτίριο με την ιστορία του να ξεκινά από το δεύτερο μισό του 19ουαιώνα.