Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

Κυριάκος Λυκουρίνος

Στις 12 Φεβρουαρίου 1918 πρωτοκολλείται στο Πολιτικό Γραφείο του Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου το εικονιζόμενο σχέδιο τηλεγραφήματος. Συντάκτης και αποστολέας ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης, πρόεδρος της Επιτροπής Περιθάλψεως Θυμάτων Ανατολικής Μακεδονίας, και παραλήπτης ο Αρχιστράτηγος Παρασκευόπουλος

To  Νοέμβριο του 1864 οι χριστιανοί κάτοικοι της Καβάλας απευθύνθηκαν στην οθωμανική κυβέρνηση και ζήτησαν από να τους επιτραπεί η εγκατάσταση «εκτός του φρουρίου».Καθώς το αίτημα έγινε δεκτό, σύντομα εκδόθηκε η άδεια για την ανέγερση οικιών και χώρων εργασίας έξω από τα όρια της περιτειχισμένης παλιάς πόλης...