Πρωτοσέλιδα

Ινστιτούτο Κοινωνικών Κινημάτων και Ιστορίας Καπνού

To Δ.Σ. του Ι.Κ.Κ.Ι.Κ. καλεί τους τοπικούς φορείς να αποδεχθούν την προπεριγραφόμενη πρόταση και να συνδράμουν έμπρακτα στη σχετική προσπάθεια, αποδεικνύοντας το ενδιαφέρον της για την κοινωνική, οικονομική και επιστημονική ανάπτυξη της Καβάλας.

Με επίκεντρο την Καβάλα που αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της παραγωγής και επεξεργασίας του καπνού κατά τον 19οκαι τις αρχές του 20ου αιώνα στο συνέδριο θα τεθούν ζητήματα σύγχρονης αξιοποίησης της ιστορικής πολιτιστικής κληρονομιάς του καπνού, διάσωσης, οργάνωσης και αξιοποίησης των αρχείων και της βιομηχανικής κληρονομιάς, καθώς και δημιουργίας καινοτόμων μουσειακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.