Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

διαβάσεις πεζών

ω=

Προφανώς πρόκειται για αστοχία του εργολάβου που σχολιάζεται με κωμικό τρόπο ωστόσο δεν παύει να δημιουργεί ερωτηματικά για το πως δεν το είδε κάποιος εγκαίρως και να το προλάβει.

 

Μέριμνα για τη διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και τοποθέτησης  κατάλληλης σήμανσης οδών στους δρόμους που χρησιμοποιούν οι μαθητές για την διέλευσή τους προς τις σχολικές μονάδες.