Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Στο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων εντάχθηκαν οι Δήμοι Παγγαίου και Καβάλας.  Ειδικότερα, η χρηματοδότηση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου ΔΑΚΕ του Δήμου Παγγαίου ύψους 1.080.860 ευρώ και την αναβάθμιση του κλειστού γυμναστηρίου Αμυγδαλεώνα ύψους 730.000 ευρώ. 

 

Συνολικά, όσον αφορά στο πρόγραμμα με 60 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρηματοδοτηθούν 58 έργα στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων - Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»του Υπουργείου Οικονομίαςκαι Ανάπτυξης. 

 

 

Η Ειδική Γραμματέας ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα αποφάσισε την ένταξη 51 προτάσεωνπου αφορούν σε παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης σε κλειστάγυμναστήρια προϋπολογισμού 55.6 εκατ. € και7 προτάσεωνπου αφορούν σε ανοικτάκολυμβητήριαπροϋπολογισμού 4,8 εκατ. €.

 

Η δράση χρηματοδοτεί Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας, όπως π.χ. επεμβάσεις επί του κελύφους με προσθήκη μόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέους υψηλής ενεργειακής απόδοσης, αντικατάσταση συστήματος καυστήρα/λέβητα/σωληνώσεων με σύστημα που επιτρέπει χρήση ΑΠΕ, αντικατάσταση παλαιού συστήματος κλιματισμού, παθητικά ηλιακά συστήματα κτλ. Επίσης δράσεις Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), όπως π.χ. εγκατάσταση ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας υψηλής αποδοτικότητας, κατασκευή εγκατάστασης εκμετάλλευσης της παραγόμενης θερμικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ ή και ΑΠΕ για παραγωγή ψύξης.