Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων διάρκειας 3 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη ανακοινώνει ο Δήμος. 

 

Συγκεκριμένα οι θέσεις που προκηρύχθηκαν είναι οι εξής;

 

5 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Τ’ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)

 

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (Φορτωτή - Εκσκαφέα)

 

15 ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡ1ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ