Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

Το Άλσος των Πεντακοσίων ως περιουσία του Ελληνικού  Δημοσίου, παραχωρήθηκε από το Δασαρχείο Καβάλας στον Δήμο Καβάλας - κατά χρήση - το έτος 2016.  

Είχε προηγηθεί αίτηση του Δήμου Καβάλας ( της Tεχνικής Yπηρεσίας του Δήμου Καβάλας ) το έτος 2015 (αριθμός πρωτ.83758/17-8-2015).

Εν συνεχεία, υπεγράφη το πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής στις 22-4-2016, εκτάσεως 12.380,23 τ.μ.,  μεταξύ της κ. Γεωργούση Ζωής (Δασάρχη Καβάλας) και της Δημάρχου Καβάλας Δήμητρας Τσανάκα, σε εκτέλεση της από 23-3-2016 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης.

Άρα καθίσταται προφανές, πως κατόπιν ενεργειών της σημερινής Διοίκησης του Δήμου Καβάλας, το εν λόγω Άλσος περιήλθε και ανήκει στους Καβαλιώτες. 

 

 

Στο πλαίσιο αυτής της παραχώρησης έχει δικαίωμα ο Δήμος Καβάλας, να υλοποιεί εργασίες ανάπλασης της περιοχής, καθώς και παρεμβάσεις πρόνοιας, αφού πρόκειται για έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου μέσα στον  αστικό ιστό της πόλης μας.

Κατόπιν των ανωτέρω, εκπονήθηκε μελέτη προς αυτήν την κατεύθυνση από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας, συνολικού προϋπολογισμού 160.000€.
Οι εργασίες που προβλέπονται να υλοποιηθούν είναι εργασίες ηλεκτροφωτισμού, καθαιρέσεων, χρωματισμοί, ανάδειξη του υφιστάμενου ανοιχτού γηπέδου μπάσκετ.

Επίσης, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος χώρου με την τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, κάδοι κτλ), συμπλήρωση και επιδιόρθωση της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής και υδραυλικής εγκατάστασης όπου αυτό απαιτείται, καθώς επίσης και τοποθέτηση πυροσβεστικών φωλιών.

 

Ήδη στην προηγούμενη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καβάλας, εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης της διακήρυξης του έργου.
Η έγκριση της εκτέλεσης αυτού του σημαντικού έργου αναμένεται να έλθει προς ψήφιση, σε μια από τις αμέσως επόμενες συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Το εν λόγω έργο αποτελεί μια ακόμη δέσμευση της δημοτικής αρχής που υλοποιείται. 

 

Δελτίο Τύπου