Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

440 θέσεις σε όλα τα Κέντρα Πρόνοιας σε όλη τη χώρα δημοσιεύτηκαν χθες. Πρόκειται για πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του υπουργείου Εργασίας. Για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης προκηρύσσονται 34 θέσεις:

 

1 ΠΕ Φιλολόγων για το Παράρτημα Προστασία Παιδιού Καβάλας

 

1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού για το Παράρτημα Προστασία Παιδιού Καβάλας

 

1 ΔΕ Οδηγών Β’ Κατηγορίας για το Παράρτημα Προστασία Παιδιού Καβάλας

 

1 ΔΕ Μαγείρων για το Παράρτημα Προστασία Παιδιού Καβάλας

 

2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Γενικών Καθηκόντων- Κηπουρών) για το Παράρτημα Προστασία Παιδιού Καβάλας

 

1 ΠΕ Γυμναστών για το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας  (τμήμα ΑμεΑ)

 

1 ΔΕ Οδηγών Δ’ Κατηγορίας για το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας  (τμήμα ΑμεΑ)

 

1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων για το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας  (τμήμα ΑμεΑ)

 

1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Γενικών Καθηκόντων-Κηπουρών) για το Παράρτημα Χρονίων Παθήσεων Καβάλας  (τμήμα ΑμεΑ)

 

2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

 

1 ΔΕ Μαγείρων για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

 

1 YE Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας για το Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Δράμας

 

1 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών για το Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας

 

2 ΔΕ Νοσηλευτών για το Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας

 

1 ΥΕ Βοηθών Μαγείρων για το Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας

 

2 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Γενικών Καθηκόντων-Κηπουρών) για το Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας

 

1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας για το Παράρτημα Χρονιών Παθήσεων Δράμας

 

1 ΤΕ Λογοθεραπευτής για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

 

1 ΔΕ Μαγείρων για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

 

2 ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

 

1 ΔΕ Οδηγών Δ’ Κατηγορίας για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

 

1 ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Καθαριότητας για το Παράρτημα Ατόμων με Αναπηρία Ξάνθης

 

2 ΤΕ Φυσικοθεραπείας για το Παράρτημα Αποκατάστασης και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

 

1 ΔΕ Μαγείρων για το Παράρτημα Αποκατάστασης και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

 

2 ΔΕ Νοσηλευτών για το Παράρτημα Αποκατάστασης και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

 

1 ΥΕ Τραυματιοφορέων για το Παράρτημα Αποκατάστασης και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

 

1 ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού (Εργατών Γενικών Καθηκόντων- Κηπουρών) για το Παράρτημα Αποκατάστασης και Προστασίας Παιδιών με Αναπηρία Κομοτηνής

 

Οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων θα προσληφθούν για οκτώ μήνες, με πλήρη με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

 

 

Αποδοχές

 

Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54).

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής των ανέργων

 

Οι ωφελούμενοι άεργοι που θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν μια από τις θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και να ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

 

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

 

— Εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

 

— Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων πτυχιούχων του ΟΑΕΔ

 

— Εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών

 

— Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ. Υπενθυμίζουμε ότι ποσοστό 15% των θέσεων θα καλυφθεί από ΑμεΑ, βάσει της νέας νομοθεσίας.