Πρωτοσέλιδα

Καιρός σήμερα και πρόγνωση καιρού για κάθε περιοχή

 

 

 

 

 

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απαγόρευση διέλευσης βαρέων οχημάτων από το λιμάνι της Κεραμωτής. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Νέστου το ΦΕΚ έχει ήδη κοινοποιηθεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και στον ΟΛΚ προκειμένου να προβούν στις δικές τους ενέργειες.

 

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου αποτελεί θετική έκβαση στο θέμα που ταλανίζει εδώ και καιρό κυρίως την περιοχή της Κεραμωτής. Μετά από αυτή την εξέλιξη τα βαρέα οχήματα θα πρέπει να μετακινούνται από και προς το νησί της Θάσου από το λιμάνι Φίλιππος Β’ στη Νέα Καρβάλη όπως ορίζει η κυκλοφοριακή μελέτη που εκπονήθηκε από τον Δήμο της Κεραμωτής.

 

 

Ειδικότερα, η απόφαση με τίτλο «Εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τον περιορισμό κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με μεικτό βάρος 12 τόνους στον οικισμό της Κεραμωτής, σύμφωνα με την αριθ. 35/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, μεταξύ άλλων προβλέπει:

 

Α. Η ρύθμιση αναφέρεται στα οχήματα με μεικτό βάρος μεγαλύτερο των δώδεκα τόνων (Μ.Β. >12tn.).

 

Β. Απαγορεύεται πλήρως, κατά τους τέσσερις (4) καλοκαιρινούς μήνες της τουριστικής περιόδου (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος), η είσοδος των οχημάτων στο οδικό δίκτυο του οικισμού Κεραμωτής με την εξαίρεση του σημείου Ε, ως παρακάτω.

 

Γ. Οι εναλλακτικές διαδρομές των αποκλειόμενων οχημάτων θα γίνονται σύμφωνα με το κεφάλαιο 7.3 της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

 

Δ. Κατά τους λοιπούς οκτώ μήνες η είσοδος και έξοδος όλων των βαρέων οχημάτων στον οικισμό θα γίνεται σύμφωνα με το σκαρίφημα 6-4 της μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».

 

Ε. Εξαιρούνται οι εξής κατηγορίες οχημάτων:

 

• παντός τύπου λεωφορεία (οχήματα κατηγορίας Μ3)

 

• όλα τα οχήματα του Δήμου Νέστου

 

• οχήματα υπηρεσιών και επιχειρήσεων τροφοδοσίας των κατοικιών και των καταστημάτων της Κεραμωτής

 

• οχήματα δομικών έργων για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων στον οικισμό.

 

ΣΤ. Αποφασίζεται η εφαρμογή σχολικών δακτυλίων για τα Ο. Τ. 33 και 66 στα οποία είναι εγκατεστημένα τα σχολικά συγκροτήματα του οικισμού.

 

Ζ. Αποφασίζεται η αποξήλωση της υφιστάμενης σήμανσης που αφορά σε βαρέα οχήματα και οχήματα που φέρουν ρυμολκούμενα και η εγκατάσταση νέας σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Σχέδιο Τροποποίησης Κυκλοφοριακής Μελέτης Κεραμωτής».