Πρωτοσέλιδα

Ο οργανισμός Envolve Entrepreneurship ΑΜΚΕ (πρώην Ελληνικό Βραβείο Επιχειρηματικότητας ΑΜΚΕ), είναι μια πρωτοβουλία για τη στήριξη και ανάδειξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ιδρύθηκε το 2012, ενώ στο πλαίσιο προώθησης της τοπικής επιχειρηματικότητας, καθώς και προβολής και ενημέρωσης για το πρόγραμμα επιχειρηματικής βράβευσης Envolve Award Greece, διοργανώνει μία σειρά επισκέψεων σε 13 πόλεις της Ελλάδας.

Αρκετοί ήταν αυτοί που παρακολούθησαν την εκδήλωση σκοπός της οποίας ήταν να παρουσιαστούν σε ενδιαφερόμενους οι ευκαιρίες που δίνονται μέσα από το Envolve Entrepreneurship, καθώς επίσης και άλλες τοπικές δράσεις ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας οι οποίες υλοποιούνται στην πόλη της Καβάλας.