Στη δέσμευση όλων των τραπεζικών λογαριασμών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας προχώρησε η δημοτική επιχείρηση ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ με αφορμή την δικαστική απόφαση να δοθεί το ύψος του 1.800.000 ευρώ με το οποίο αποτιμήθηκε η απαλλοτριωμένη δημοτική έκταση στο ΕΣΚΙ ΚΑΠΟΥ για τις ανάγκες κατασκευής του λιμανιού Φίλιππος Β΄. Μιλώντας στο κόκκινο Καβάλας, ο πρόεδρος του Οργανισμού Χρήστος Ηλιάδης, φανερά εκνευρισμένος τόνισε πως το ποσό που διεκδικεί η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ και για το οποίο έχει ασκηθεί έφεση κατά της δικαστικής απόφασης από την πλευρά του ΟΛΚ, έχει βρεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της ΤτΕ. Αντ΄αυτού είπε,  η ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ απαίτησε τη δέσμευση όλων των λογαριασμών του Οργανισμού σε όλες τις τράπεζες συνολικού ποσού 3.000.000 ευρώ. Ο κ. Ηλιάδης ζήτησε την αποδέσμευση των υπόλοιπων λογαριασμών προκειμένου να πληρωθούν οι μισθοί των υπαλλήλων και οι εισφορές στο ΙΚΑ. Σύμφωνα δε με τον κ. Ηλιάδη, από την πλευρά της προέδρου της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ δεν υπάρχει καμία κατανόηση.