Πρωτοσέλιδα

 

Ο Δήμος Καβάλας και η Αναπτυξιακή Καβάλας-Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΝ.ΚΑ. Α.Ε. – ΟΤΑ) διοργανώνουν την Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016 και ώρα 19:30, ενημερωτική  εκδήλωση – διαβούλευση στην Αίθουσα του Επιμελητηρίου Καβάλας, με θέμα: Διασύνδεση των αναπτυξιακών στρατηγικών για την περιοχή της Καβάλας. Κοινός σχεδιασμός Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ-CLLD/Leader)”

Στελέχη του Δήμου Καβάλας και της Αναπτυξιακής Καβάλας θα παρουσιάσουν τις αρχές, τους στόχους, τα μέτρα και ενδεικτικές δράσεις των δύο προγραμμάτων και τον τρόπο με τον οποίο είναι δυνατή η επίτευξη της προστιθέμενης αναπτυξιακής αξίας για τον τόπο μέσω της διασύνδεσης των στρατηγικών τους.

Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση των προγραμμάτων, την υποβολή προτάσεων, απόψεων, ιδεών καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος στις περιοχές που σχεδιάζεται το νέο πρόγραμμα LEADER (CLLD 2014-2020).