Τo Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Προγράμματος Erasmus+ για την Εκπαίδευση και Κατάρτιση στην Ελλάδα, διοργανώνει στην Καβάλα, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016, ημερίδα ενημέρωσης για το Erasmus+ για τους Τομείς της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι εργασίες της ημερίδας άρχισαν λίγο μετά τις 9:30 στο Ξενοδοχείο Galaxy και θα ολοκληρωθούν στις 14:30. Στις εργασίες συμμετέχουν οι Σχολικές Μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τα Επιμελητήρια, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα ΙΕΚ, και οι Φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

 

 

Το Erasmus+ είναι το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, το οποίο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας.

Κατά τη διάρκεια της Ημερίδας θα πραγματοποιηθούν παράλληλες συνεδρίες ανά τομέα (Σχολική Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και Ανώτατη Εκπαίδευση) με εξειδικευμένη παροχή καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τις αρχές, τους κανόνες και τον σωστό τρόπο σύνταξης και υποβολής αιτήσεων. Επίσης, θα παρουσιαστούν εγκεκριμένα σχέδια Erasmus+ ως καλές πρακτικές.