Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ σύμφωνα με το νέο Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης αποβλήτων, ανέστειλε τα έργα και την κατασκευή των εγκαταστάσεων για τη διαχείριση των απορριμμάτων, που είχαν δρομολογηθεί τα τελευταία χρόνια μέσω Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και καλώς το έπραξε, ωστόσο προβλέπονται με το νέο σχεδιασμό νέα έργα, που όμως δεν ξεφεύγουν από την πεπατημένη των προηγούμενων, δηλαδή βάρη στους δημότες από τη μία και επιχειρηματική κερδοσκοπική δράση από την άλλη.

Παρά την αλλαγή του ΕΣΔΑ αυτό που έχει σημασία, είναι ότι παραμένει και αυτό προσηλωμένο στην κοινοτική οδηγία 2008/98 για τα απορρίμματα και το νόμο πλαίσιο 4042/2012, που προωθούν την επιχειρηματική δράση, η οποία στρέφεται ενάντια στα λαϊκά συμφέροντα και την προστασία του περιβάλλοντος, φορτώνοντας τους Δήμους-δημότες με τεράστια οικονομικά βάρη.   

Έτσι οι δήμοι, αναλαμβάνουν την εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης (ΤΣΔ) των αποβλήτων, με έμφαση,  στην ανακύκλωση, όπως   άλλωστε σε αυτήν «ορκίζονταν» και τα προηγούμενα ΕΣΔΑ.

Γίνεται προσπάθεια να φορτωθεί ο κάθε δήμος ξεχωριστά ή κατά ομάδες ένα πρόσθετο κομμάτι της διαχείρισης των απορριμμάτων, διαθέτοντας πρόσθετα κονδύλια, έμψυχο δυναμικό και ελεύθερους χώρους, προς όφελος επιχειρηματικών ομίλων.  

Αυτή η εξέλιξη, οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην παράδοση σε επιχειρηματικά συμφέροντα των τομέων της διαχείρισης απορριμμάτων (αποκομιδή, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, απόθεση σε χώρους υγειονομικής ταφής κ.τλ.) δεδομένου ότι οι περικοπές κονδυλίων προς τους δήμους από την κεντρική διοίκηση είναι μεγάλες, παράλληλα με τις σημαντικές ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με το νέο ΕΣΔΑ, στόχος είναι η μείωση των αποβλήτων και η εξασφάλιση της ανακύκλωσης του 25% των απορριμμάτων έως το 2020. Προβλέπεται δε ένα δίκτυο «πράσινων σημείων» με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, για τη συγκέντρωση υλικών που δεν κατευθύνονται στους κάδους όπως ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, συσσωρευτές, ελαστικά, ογκώδη αντικείμενα, τυχόν συγκεντρωμένες μεγάλες ποσότητες ανακυκλώσιμων από πολίτες, επιχειρήσεις, υπηρεσίες, σχολεία και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης - ανταλλαγής υλικών όπως ρουχισμού, επίπλων και παλαιών αντικειμένων κ.λπ.

Από τη λειτουργία αυτών των «πράσινων σημείων» κερδισμένα θα βγουν τα ιδιωτικά συστήματα που εκμεταλλεύονται τα παραπάνω υλικά καθώς, ενώ πληρώνονται από τα λαϊκά στρώματα, ως αγοραστές των αντίστοιχων προϊόντων, θα εξασφαλίζουν τώρα, εκμεταλλευόμενα δημόσια γη και υποδομές που θα γίνουν με δημόσιους πόρους, μεγάλες και συγκεντρωμένες ποσότητες αυτών των υλικών,  για τη συγκέντρωση των οποίων αυτά είναι υποχρεωμένα.

Δεν εγκαταλείπεται επίσης η καύση των αποβλήτων ως μέθοδος διαχείρισης απορριμμάτων (κοινοτική οδηγία 2008/98, νόμος πλαίσιο 4042/2012), ενώ προβλέπεται μερική αλλαγή των θεσμοθετημένων χρήσεων γης.

Επί πλέον, από το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔ) (Έκδοση 1η), που εκπόνησε το Τμ. Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας της Διεύθυνσης Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας, για το ζήτημα που αφορά στην χωροθέτηση του ΟΕΔΑ Δυτικού Τομέα, ενώ δέχεται το Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), που προβλέπει μονάδα  ΜΕΑ στο Ξυροβούνι Ξεριά, δεν κάνει καμία αναφορά γι’ αυτό, γεγονός που μαρτυρά, κατά την άποψή μας, την συμφωνία του (ΤΣΔ) να κατασκευασθεί στο χώρο του σημερινού υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ Καβάλας, του οποίου η επέκταση δεν έχει ολοκληρωθεί και αμφιβάλουμε κατά πόσο μπορεί να γίνει από τη μία, ενώ αποτελεί περιβαλλοντική «βόμβα» και όχι περιβαλλοντικό πάρκο πάνω από τα κεφάλια μας, από την άλλη. 

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Καβάλας είναι αντίθετη με αυτά τα σχέδια της Διοίκησης, που χωρίς δεύτερη κουβέντα «έτρεξε» να συνταχθεί με το νέο ΕΣΔΑ της συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Καλούμε  το λαό της πόλης να αντιδράσει, να ανατρέψει το σχεδιασμό (Δήμου, Περιφέρειας, Κυβέρνησης, ΕΕ) και να επιβάλει διαχείριση των απορριμμάτων με βάση το λαϊκό συμφέρον:

Ø  Καμιά εμπορευματοποίηση των απορριμμάτων γιατί φορτώνει το κόστος στα λαϊκά στρώματα με τέλη, ανταποδοτικά χαράτσια, πρόστιμα κλπ.

Ø  Διαχείριση των απορριμμάτων αποκλειστικά από δημόσιο-δημοτικό φορέα με όλες τις σύγχρονες μεθόδους (πρόληψη παραγωγής, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, υγειονομική ταφή υπολειμμάτων) 

Ø  Καθορισμός σύγχρονων όρων συλλογής και αποκομιδής από δημοτική υπηρεσία με κατάλληλο εξοπλισμό και προσωπικό.

Ø  Στελέχωση της υπηρεσίας με εργαζόμενους με μόνιμη θέση εργασίας και πλήρη δικαιώματα.

Ø  Απαγόρευση της καρκινογόνου καύσης.

Η πρότασή μας προφανώς έρχεται σε σύγκρουση με την ασκούμενη πολιτική αλλά εξυπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες του  λαού του Δήμου Καβάλας  για καθαρή πόλη και χωριά, με χώρους πρασίνου και αναψυχής χωρίς χαράτσωμα των λαϊκών στρωμάτων του Δήμου μας.

ΥΓ: Δεν μπορεί ένα τόσο σοβαρό θέμα να συζητείται σε μια συνεδρίαση του ΔΣ (19-10-15) όπου στην ΗΔ υπάρχουν 58 θέματα, απαιτείται ειδική συνεδρίαση.

ΓΙΑ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ