Πρωτοσέλιδα

 

 

 

 

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ενημερώνει τους κατόχους αδειών των παρακάτω επαγγελματικών δραστηριοτήτων ότι οφείλουν να αντικαταστήσουν τις επαγγελματικές τους άδειες στα γραφεία 551 ως εξής:

  • Χειριστές Μηχανημάτων Έργου μέχρι 13/03/2016, σύμφωνα με το ΠΔ 113/12, την ΥΑ 1032/13 και το άρθρο 112 του Ν.4314/2014.
  • Υδραυλικοί μέχρι 11/07/2015, σύμφωνα με το ΠΔ 112/12 και το άρθρο 112 του Ν.4314/2014.
  • Βοηθοί Τεχνικού, Τεχνίτες, και Εγκαταστάτες Αερίων Καυσίμων μέχρι 11/07/2015, σύμφωνα με το ΠΔ 112/12 και το άρθρο 112 του Ν.4314/2014.
  • Πρακτικοί μηχανικοί – μηχανοδηγοί, εργοδηγοί μηχανολόγων,  σχεδιαστές μηχανουργοί, θερμαστές, αρχιθερμαστές, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές μέχρι 11/07/2015, σύμφωνα με το ΠΔ 112/12 και το άρθρο 112 του Ν.4314/2014.
  • Ψυκτικοί μέχρι 17/01/2016, σύμφωνα με το ΠΔ 1/13 και το άρθρο 112 του Ν.4314/2014.

Ταυτόχρονα έχει αρχίσει και συνεχίζεται και η αντιστοίχηση των Ηλεκτρολογικών αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 108/13.

 

Πληροφορίες:

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π. Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ   

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ           

Εθν. Αντίστασης 20 - Διοικητήριο     

Τηλέφωνο: 2513-503551 και 2513-503553